Auglýsingar - Fólk/sérblöð

SÍMI 550-5077

Arnar Magnússon
550-5652
848-1520
arnarm@frettabladid.is

Atli Bergmann
550-5657
897-9144
atli@frettabladid.is

Ruth Bergs
550- 5653
694-4103
ruth@frettabladid.is

Jón Ívar Vilhelmsson
512-5429
611-3939
jonivar@frettabladid.is

Jóhann Waage
550-5656
821-2778
johannwaage@frettabladid.is