Reglur um strætókort handa nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar kveða á um að miða skuli við lögheimili barns og fjarlægð þess frá skóla þegar ákveðið er hvort barnið eigi rétt á strætókorti eða skólaakstri. Nú er það svo að sum börn eiga tvö heimili þótt einungis annað þeirra sé lögheimili. Sífellt verður algengara að barn dveljist viku í senn hjá hvoru foreldri og ekki búa allir foreldrar í sama hverfi.

Ég vil gjarnan sjá að reglur um strætókort handa nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar taki mið af þessu. Þess vegna lagði ég til á fundi borgarráðs, fyrir hönd Flokks fólksins, að taka ætti mið af bæði lögheimili og búsetuheimili barns og að börn, sem sækja skóla í öðru skólahverfi en lögheimili þeirra segir til um, ættu einnig rétt á strætókorti. Þannig getum við bætt rétt barna sem eiga tvö heimili.

Dæmi eru einnig um að börn þurfi að skipta um skóla vegna eineltis. Ég hef einnig lagt til í borgarstjórn að réttindi þeirra verði aukin þurfi þau að sækja skóla í hverfi utan lögheimilis. Loks má nefna þau börn sem hafa flust í nýtt hverfi en vilja halda tengslum við vini í gamla skólanum þar til haldið er í menntaskóla. Fráleitt er að neita þeim um strætókort þótt fjarlægðarviðmiði milli heimili og skóla sé náð sem er 1,5 kílómetra göngufjarlægð frá hverfisskóla sínum fyrir nemendur í 1.-5. bekk og 2 kílómetra fyrir nemendur í 6.-10. bekk.

Flokkur fólksins leggur til að reglum sé breytt þannig að tekið sé tillit til fjarlægðar skóla frá báðum heimilum barns til að auðvelda foreldrum að ala börn sín upp í sameiningu. Þessi tillaga er í samræmi við nýsamþykktar breytingar á barnalögum sem taka gildi næstu áramót og opna á það að foreldrar skrái bæði lögheimili og búsetuheimili barns, og taki sameiginlegar ákvarðanir um hagsmuni barnsins í slíkum tilvikum. Réttlátari tilhögun ætti ekki að auka kostnað borgarinnar nema lítillega en getur skipt hlutaðeigandi börn og foreldra miklu.

Höfundur er oddviti Flokks fólksins í borgarstjórn Reykjavíkur.