Flestir vinnustaðir eru hálftómir um þessar mundir. Tvö ár eru liðin frá því að Covid-faraldurinn hófst. Engan óraði fyrir þessu. Fólk er annað hvort heima í sóttkví eða einangrun, sjálft eða með börn sín. Sumum fyrirtækjum er einfaldlega gert að loka, samkvæmt nýjustu sóttvarnaaðgerðum. Sem betur fer hefur ríkissjóður verið í stakk búinn til þess að hlaupa undir bagga, en hann hefur ekki endalaust bolmagn til þess að bjarga málum. Ef þjóðfélagið heldur áfram að hálflamast hvað eftir annað vegna Covid mun það hafa alvarlegri og djúpstæðari áhrif.

Eftir tveggja ára nánast linnulausa baráttu við að halda þjóðfélaginu gangandi þrátt fyrir Covid, er farið að reyna á þolrifin. Þríeykið góða er þó óþreytandi í að telja kjark í þjóðina. Stöndum saman, gætum að persónulegum sóttvörnum, gerum allt sem við getum til að forðast óværuna! En atvinnulífið er hart keyrt, skólakerfið sömuleiðis, svo ekki sé talað um heilbrigðiskerfið.

Í lyfjageiranum er mönnum orðið ljóst að þau bóluefni sem við höfum þróað gegn veirunni duga ekki til frambúðar þrátt fyrir örvunarskammtana vegna þess að ný afbrigði koma stöðugt fram af veirunni og áhrif bóluefnanna dvína með tímanum. Við þurfum bóluefni með aðra eiginleika til þess að hafa roð við veirunni því að hún bregður sér stöðugt í ný gervi. Gömlu bóluefnin draga þó mikið úr veikindum, sem betur fer, en ný afbrigði gætu komið fram sem hegða sér öðruvísi. Auðvitað óskum við þess heitt að veiran veiklist og deyi út.

En hver á framtíðarstefna að vera ef veiran lætur ekki undan? Hvernig eigum við að haga lífi okkar til þess að sem minnstur skaði verði á gangverki samfélagsins, á líkamlegri og andlegri heilsu, á börnum okkar og ungmennum sem nú fara á mis við marga hluti, til dæmis félagslíf sem þótt hefur sjálfsagt öllu ungu fólki til að þroskast og dafna, svo fátt eitt sé talið.

Það þarf að skoða stöðuna alveg upp á nýtt, með langtímasjónarmið í huga. Vísindamenn, læknar og hjúkrunarfólk, stjórnmálamenn, forystumenn í atvinnulífinu og skólamálum verða að setjast niður strax og hefja samtal og búa til áætlun þar sem horft er lengra en tvær til þrjá vikur fram í tímann. Áætlun sem gerir ráð fyrir hinum ýmsu sviðsmyndum að framtíð með Covid. Aðgerðaáætlun um hvernig við komum í veg fyrir meira tjón á samfélagi okkar þegar til lengri tíma er litið. Að bíða og sjá hvað setur er ekki ásættanlegt plan lengur.