Bentu á það sem er þér fyrir bestu. Hreyfing er þér fyrir bestu. Skólamál eru í stöðugri þróun. Ár frá ári, mánuðum til mánaða. Þær minningar sem margir foreldrar, afar og ömmur eiga af sinni skólagöngu eru margar hverjar enn við lýði, en aðrar hafa þróast með tímanum eða eru ekki lengur við lýði.

Skrif Diljár Ámundadóttur Zoega í Fréttablaðinu 13. janúar vakti flesta sundkennara til umhugsunar um þekkingu Diljár og annarra í Skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar á aðalnámskrá grunnskóla og á þekkingu á starfsháttum og kennslu í sundi.

Margt sem Diljá Ámundadóttir Zoega benti á í sinni grein, inniheldur mikla þversögn. Nemandi á að fá val um að sleppa við sund, ef hann hefur náð hæfniviðmiðum í lok 8. bekkjar. Við sem kennum sund um allt land sjáum fyrir okkur að ýmis ráð og nefndir muni taka óupplýstar ákvarðanir án alls samráðs við fagfólkið, sem er kennararnir.

Kennarar búa yfir mikilli reynslu og við þróun okkar á hverju ári og flesta daga þurfum við að glíma við eitthvað nýtt. Skólamál eru í sífelldri þróun í að annast börn sem eru með misjafnar og fjölbreyttar þarfir og hefur sú þróun verið hröð upp á síðkastið. Skólastjórnendur keppast við að senda alla kennara á námskeið til að læra að takast á við nýja tíma.

Starfsfólk sundlauga er upplýst og börn og fullorðnir gestir sundlauga eru farin að nota þriðja klefann, eða aðrar lausnir þar sem þær finnast. Allt með samtali og upplýsingagjöf þar sem margir koma að borðinu. Enginn kennari vill að nemanda líði illa. En við erum öll að læra og mistök eru partur af reynslu.

Diljá Ámundadóttir Zoega heldur því fram í sömu grein að tillaga sem snýr að því að nemendur klári sína sundkennslu við lok 8. bekkjar, sé borðleggjandi fyrirkomulag í aðalnámskrá grunnskóla.

Við kennarar viljum aðeins vitna í aðalnámskrá grunnskóla fyrir Diljá, aðra fulltrúa í Skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar, alla aðra sem eru í sams konar ráðum í öðrum bæjarfélögum, ásamt öðrum sem hafa áhuga.

Efst í umfjöllun um íþróttir og sund í aðalnámskrá grunnskóla stendur:

Hreyfing er mikilvæg öllum börnum. Sund er hreyfing – ­­­­ Aukin sundfærni styrkir sjálfsmynd og eykur sjálfsöryggi einstaklingsins. Sund er góð leið til heilsubótar enda er aðgengi að góðri sundaðstöðu almennt afar gott hér á landi. Hreinlæti, líkamlega umhirðu, fræðslu um kynímyndir og staðalmyndir og umræðu um einelti og annað ofbeldi er auðvelt að tengja þessari kennslu.

Sund er mikilvæg hreyfing. Við fagaðilarnir – íþróttafræðingar –sundkennarar, erum best til þess fallin með okkar reynslu að fá nemendur með okkur og klára grunnskólasundkennsluna eins og hún kemur fyrir í aðalnámskrá.

Í skólasundi skal fyrstu tvö árin leggja megináherslu á aðlögun barnsins að vatninu í gegnum leik og æfingar. Kynna almennar sundaðferðir í 1-4. bekk. Nemendur sem ljúka 4. bekk þurfa að hafa öðlast nokkra kunnáttu í sund­aðferðunum og getað bjargað sér á sundi. Nemendur í 5.-7. bekk skulu fá aukna áhersla á notkun vatnsins til heilsueflingar með margvíslegum æfingum bæði á sundi og við fjölbreyttar styrkjandi æfingar í vatninu.

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: Tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis- og umgengnisreglna og brugðist við óvæntum aðstæðum. Framkvæmt og útskýrt helstu atriði skyndihjálpar, endurlífgunar og björgunar úr vatni og notkun björgunaráhalda. Bjargað jafningja á björgunarsundi. Á unglingastigi skal einnig auka vægi björgunarþátta svo sem þjálfun í að troða marvaða, bjarga félaga upp á flot­sveig eða hring. Þá skal æfa björgunarsund með félaga.

Í stuttri samantekt þá er lagður grunnur að sundtökunum á yngsta stigi. Á miðstigi er lögð áhersla á að börnin nái að synda á milli bakka og á unglingastigi er lögð áhersla á björgun í vatni.

Að allir útskrifast úr sundi í 8. bekk, er engan veginn fagleg nálgun og alls ekki í neinu samráði við þá kennara sem stunda kennslu í þessari kennslugrein vítt og breytt um landið.

Kæra Diljá. Við íþróttafræðingar og sundkennarar erum alveg til í að samþykkja að kannski mætti gera sund að valgrein í 10. bekk. Það gæti vissulega verið hvetjandi að mæta í alla tíma í 9. bekk og ná þá að klára hæfniviðmið í 10. bekk í leiðinni. En það val í 10. bekk, þarf þá að vera með hreyfingu á móti, eins og stendur í aðalnámskrá. Það er nefnilega þannig að ef nemendur hafa fengið góða kennslu á yngri stigum skilar það sér í eldri deildir, sem áhugaverðir tímar sem gefa heilmikið í þoli og tækni. Lausnin er síst að hætta að hreyfa sig.

Sund er hreyfing. Hreyfing er þér fyrir bestu.

Höfundar eru íþróttafræðingar og sundkennarar skólanna í Reykjavík, á höfuðborgarsvæðinu og alls staðar annars staðar af landinu.

Ana Tepavcevic

Bjarney Gunnarsdóttir

Darri Sigurðsson

Edda Linberg

Guðni Sighvatsson

Harpa Eyfjörð Helgadóttir

Harpa Rut Heimisdóttir

Haukur Már Ólafsson

Hrund Jónsdóttir

Kjartan Ólafsson

Kolbrún Fjóla Sigþórsdóttir

Kristján Örn Ebenezersson

Lilja Íris Gunnarsdóttir

Ólafur Guðmundsson

Ólafur Snorri Rafnsson

Páll Janus Þórðarson

Ragnar Elvar Arinbjarnarson

Sabína Steinunn Halldórsdóttir

Sigríður Björk Þorláksdóttir Baxter

Sigurður Reynir Ragnhildarson

Símon Geir Þorsteinsson

Skúli Sigurðsson

Steinunn Þorkelsdóttir

Þorbjörg Sólbjartsdóttir

Þórður Pétursson