Aðskilja á ríki og kirkju, punktur. Um árabil hefur ríkið greitt laun starfsmanna þjóðkirkjunnar og veitt margfalt hærri framlög til rekstrar hennar en til annarra trú- og lífsskoðunarfélaga. Ýmsar ástæður hafa verið gefnar fyrir því fyrirkomulagi, á borð við kirkjujarðasamkomulagið svonefnt, lögbundnar skyldur þjóðkirkjunnar og sáluhjálp sem starfsfólk kirkjunnar veitir. Allar slíkar röksemdir eru úreltar og möguleg flækjustig við að aðskilja ríki og kirkju eru ekki rök fyrir því að viðhalda mismunun á grundvelli trúarbragða og því fjáraustri sem fylgir ríkisrekstri þjóðkirkjunnar. Kirkjan veitir vissulega mikilvæga aðstoð til sóknarmanna sem og annara, líkt og hún mun væntanlega gera áfram þótt hún verði ekki lengur undirstofnun dómsmálaráðuneytisins. Hafi ríkisstjórnin aftur á móti raunverulegan áhuga á því að veita landsmönnum sálræna þjónustu væri gott að byrja á að fella sálfræðiþjónustu undir almannatryggingakerfið.

Fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson sagði á nýafstöðnu kirkjuþingi: „Það er lítil sanngirni í málflutningi sumra þeirra sem hæst tala um aðskilnað ríkis og kirkju og um að best færi á því að ríkið hætti algjörlega að hafa nokkur afskipti af fjármálum neinna trúfélaga. Oft virðist manni sem málflutningur af þessu tagi stafi einkum frá mjög ungu fólki, sem ekki hefur lent í neinum áföllum og hefur ekki séð það starf sem kirkjan vinnur við sálusorgun og ýmis konar félagsþjónustu.“

Ráðherra talar hér meinfýsilega niður til ungs fólks, kynslóðarinnar sem einmitt hefur sýnt mikinn kjark við að stíga fram og tala opinskátt um sálræn vandamál sín og opnað þannig löngu tímabæra umræðu, sem alltof lengi hafði verið feimnismál kynslóðanna sem á undan komu. Formaður Sjálfstæðisflokksins talar um ungt fólk eins og það sé viðkvæm snjókorn sem þekki ekki áföll. Jafnvel ef hann hefði rétt fyrir sér þá myndu skoðanir hópsins skipta máli og eiga rétt á sér. En ráðherrann hefur ekki rétt fyrir sér og mörg okkar þekkja víst vel til sálrænna áfalla og höfum samt sem áður kallað eftir aðskilnaði ríkis og kirkju.

Kristófer Alex Guðmundsson er forseti Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar. Uppreisn stendur fyrir opnum fundi um aðskilnað ríkis og kirkju í Ármúla 42, kl. 17:30, fimmtudaginn 15. nóvember. Öllum er velkomið að mæta og fundinum er einnig streymt í beinni á Facebook-síðu Viðreisnar.