Líkja má íslensku hagkerfi, með mikilli einföldun, við ungan glaumgosa sem ólst upp hjá vel stæðum foreldrum. Sonurinn gat áhyggjulaust flosnað upp úr menntaskóla og lifað í vellystingum þökk sé traustu baklandi. Nema hvað, það verða breytingar á högum foreldranna. Þeir geta ekki lengur framfleytt afkvæminu og nú þarf hann að taka sig taki.

Þessi undarlega samlíking krefst útskýringa: Það er bölvun og blessun að Ísland búi að miklum náttúruauðlindum. Þær hafa fært okkur auðlegð en gert það að verkum að við höfum getað komist upp með að leggja ekki rækt við hugvitsgreinar. Náttúruauðlindir hafa sömuleiðis gert það að verkum að útflutningsgreinarnar hafa verið sneggri að sleikja sárin sem þrálát verðbólga og gengisfall, sem rekja má til launahækkana umfram svigrúm í hagkerfinu, valda rekstrinum.

Nú er komið að kaflaskilum. Auðlindir, sem eru takmarkaðar, munu ekki knýja áfram hagvöxt á Íslandi á 21. öldinni. Þess vegna verðum við að byggja upp hugvitsdrifinn iðnað til að draga vagninn. Til að skapa frjóan jarðveg fyrir nýsköpun er brýnt að koma á gengisstöðugleika. Sprotafyrirtæki og þekkingariðnaður ráða illa við rússíbanareið í gengismálum. Mikilvægt skref í þá átt er að launahækkanir miðist við svigrúm.

Þess vegna vekur það ugg að Drífa Snædal, forseti ASÍ, skuli segja að stöðugleiki sé ekki í boði eins og sakir standa. Hún virðist reiðubúin að endurtaka enn eitt höfrungahlaupið. Verðbólguskot mun auka á vanda þeirra sem minnst hafa á milli handanna en launahækkanir ef til vill auka hróður verkalýðsforkólfa innan hreyfingarinnar fyrir að gefa sig ekki. Heillavænlegra væri að stuðla að aukinni hagsæld með því að skapa jarðveg fyrir hugvitsiðnað.

Að sama skapi þykir Drífu mikilvægt að hækka fjármagnstekjuskatt til jafns við tekjuskatt einstaklinga. Launa- og skattahækkanir væru slæmur kokteill fyrir frumkvöðla­umhverfið. Fyrir utan að henni virðist standa á sama um að fyrst er greiddur tekjuskattur af hagnaði fyrirtækja og því næst er hluthöfum gert að standa skil á fjármagnstekjuskatti. Stóra málið er að hærri skattar draga úr nýsköpun og leiða til þess að færri stofna til áhættusams rekstrar. Það má ekki stinga höfðinu í sandinn hvað það varðar.

Það hefur verið mikill uppgangur hjá hugvitsdrifnum fyrirtækjum á undanförnum árum. Í íþróttum er dauðafærum oft klúðrað eftirminnilega. Við megum ekki við því að klúðra þessu dauðafæri. Jafnvel þótt forseti ASÍ reyni að þvælist fyrir.