Enn á ný hangir framtíð Wow Air eins og mara yfir viðskiptalífinu, en Icelandair hefur fallið frá áformum um kaup á félaginu.

Skúli Mogensen, forstjóri Wow, lætur engan bilbug á sér finna og staðhæfir að flugáætlun félagsins fyrir komandi vetur standi. Fjármálastjóri Wow hefur gefið út að laun verði greidd um mánaðamót. Seint í gærkvöldi barst svo tilkynning frá Wow um að bandaríski framtakssjóðurinn Indigo Partners hygðist fjárfesta í félaginu. Engar nánari upplýsingar fylgdu en sjóðurinn hefur fjárfest í flugfélögum í Evrópu og vestanhafs.

Vonandi tekst Skúla ætlunarverkið og undirritar endanlega samninga við nýja fjárfestinn. Væntanlega þarf þó ýmislegt að ganga upp þannig að svo megi verða, m.a. að ekki finnist neinar verulegar beinagrindur í skápnum við áreiðanleikakönnun kaupanda.

Athygli vakti í vikunni að Wow losaði sig við fjórar vélar úr flota sínum. þá virtist í gær sem Samgöngustofa væri komin í málið – stjórnvald sem tekur ákvörðun um hvort flugfélög uppfylli skilyrði flugrekstrarleyfis. Án slíks leyfis fer engin flugvél á loft.

Markaðurinn brást vitaskuld ekki vel við þessari óvissu. Nánast öll félög lækkuðu í Kauphöll í gær, og nam lækkun úrvalsvísitölunnar tæpum 3%. Miklar sveiflur voru á skuldabréfamarkaði.

Vonandi dugar tilkynning gærkvöldsins til að koma ró á markaðinn. Varla gengur að félag, ekki stærra en Wow Air, haldi öllu hagkerfinu í heljargreipum svo vikum skipti. Skyldi þó engan undra að svo sé enda gerir greining stjórnvalda vegna falls Wow Air ráð fyrir allt að 3% samdrætti í hagvexti og talsverðri veikingu krónunnar fari svo að félagið leggi upp laupana.

Einmitt af þessari ástæðu veldur áhyggjum að stjórnvöld hafa virst ætla að sitja hjá í málinu. Einkum í ljósi þess að rekstrarvandræði Wow hafa verið fyrirséð um tíma, og raunar verið opinbert leyndarmál frá því á síðasta ári.

Í þessu samhengi má rifja upp aðgerðir þýskra stjórnvalda þegar ljóst var að Air Berlin væri óstarfhæft. Þýsk stjórnvöld, með samþykki evrópskra samkeppnisyfirvalda, lögðu Air Berlin til 150 milljón evra lán sem tryggja átti reksturinn til sex mánaða. Sá tími var nýttur til að selja eignir félagsins og sjá til þess að lágmarka tjón þýska hagkerfisins. Vel þótti takast til. Engin flug féllu niður. Lunganum af rekstrinum var komið í hendur Lufthansa.

Ljóst er að þær fjárhæðir sem leggja þyrfti til Wow Air væru mun lægri en sú fjárhæð sem þýska ríkið innti af hendi. Fjárfestingin væri tiltölulega léttvæg ef horft er til dæmis á eignatjónið sem lífeyrissjóðir hafa orðið fyrir vegna lækkandi eignaverðs að undanförnu.

Vitaskuld kynnu einhverjir að sitja eftir með hugmyndafræðilegt óbragð í munni, en spurningin sem stjórnvöld geta þurft að sitja frammi fyrir er einfaldlega eftirfarandi: Eru hægrimenn í ríkisstjórninni svo stífir á meiningunni að þeir ætli að tefla efnahagslegum stöðugleika í tvísýnu til að kenna landsmönnum rándýra lexíu?

Vonandi gerir tilkynning gærkvöldsins þessar vangaveltur óþarfar.