Rök hafa verið færð fyrir því að góðir skólar og vel menntaðir þjóðfélagsþegnar séu helsti fjársjóður hverrar þjóðar. Hins vegar er skilgreining á menntun í margbreytilegum tækniheimi nútímans með ólíkum hætti en hjá fyrri kynslóðum. Í nýútkominni skýrslu OECD (2018) um kennarastarfið kemur fram að skólar í dag þurfi að takast á við önnur og flóknari verkefni en áður. Búa þarf nemendur undir örar samfélagsbreytingar, veita þarf þjálfun fyrir störf sem enn eru ekki til, byggja upp færni til að takast á við vandamál sem enn hafa ekki komið upp og tryggja að þeir séu í stakk búnir til þess að mæta tækni framtíðarinnar.

Enn fremur þurfa skólar að undirbúa nemendur fyrir líf og störf í síbreytilegri veröld, kenna þeim að meta að verðleikum ólík viðhorf og lífsskoðanir. Félagsleg og tilfinningaleg færni, samkennd, siðferði og skilningur á sjónarmiðum annarra öðlast aukið vægi í fjölbreyttum heimi. Í skýrslu OECD kemur einnig fram að árangur menntunar geti ekki lengur snúist aðallega um að miðla og endurtaka núverandi þekkingu heldur frekar að nýta það sem við þekkjum á skapandi hátt og í samstarfi við aðra. 

Kennarar og menntun þeirra er sá þáttur sem mest áhrif hefur á gæði skólastarfs. Því hefur verið haldið fram að forskot Finna og finnska skólakerfisins felist fyrst og fremst í færum kennurum. Kennarar njóta virðingar og eru mikils metnir í finnsku samfélagi. Afar mikill áhugi er á kennaranámi og mikil samkeppni er um að komast í námið. Kennarastarfið er eftirsótt og er fagmennska kennara viðurkennd. Þeir hafa töluvert faglegt sjálfstæði og sjálfræði í starfi sínu. Finnsk kennaramenntun er rannsóknamiðuð og grundvallast á fræðilegri þekkingu, starfsþjálfun og rannsóknum á kennslu. Endurbætur á kennaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á undanförnum árum byggja á þessum hugmyndum. Háskólinn leggur metnað sinn í að mennta afburða kennara sem eru færir um að takast á við þær miklu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í samfélaginu á næstu árum og áratugum.

Átakinu „Hafðu áhrif“, sem Menntavísindasvið Háskóla Íslands stendur fyrir, er ætlað að vekja athygli þjóðarinnar á kennarastarfinu; hversu áhugavert og skemmtilegt það er og hversu mikil áhrif kennarar hafa á einstaklinga og samfélag. Með þessu átaki viljum við kalla fram það jákvæða við kennarastarfið og gefa almenningi kost á að vekja athygli á eftirminnilegum kennurum. Á vefsíðu átaksins gefst fólki frábært tækifæri á að tilnefna góða kennara og færa rök fyrir tilnefningunni. Í framhaldinu mun Háskóli Íslands veita nokkrum framúrskarandi kennurum viðurkenningu í Hátíðasal Háskóla Íslands þann 6. júní nk.

Ég hvet landsmenn til að taka þátt í þessu átaki með okkur, kalla fram eiginleika sem prýða góða kennara og heiðra þá sem hafa haft jákvæð áhrif á líf þeirra

Jóhanna Einarsdóttir
forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands