Úti um allan heim nota verslanir tilboð sem markaðstól, en þau geta hins vegar verið varasöm. Fjöldi verslana hefur fallið í þá gryfju að vera ítrekað og með stuttu millibili með sömu vörur á tilboði og komnar í þá stöðu að viðskiptavinir kaupa bara á tilboðsdögum. Í slíkum tilvikum geta tilboð unnið á móti ímynd verslana og dregið úr trausti. Þarna er tilboðið hætt að vera tilboð, enda sömu vörur jafnvel vikulega á sama tilboði. Svona verðlagning blekkir neytendur.

Evrópusambandið hefur innleitt tilskipun til að stemma stigu við þessum blekkingarleik. Hún er ekki flókin: Hærra verðið (fyrra verðið í tilboðinu) á að vera lægsta verð vörunnar undangengna 30 daga.

Þetta þýðir að afsláttur reiknast frá lægsta söluverði síðustu 30 daga og kemur í veg fyrir að sama tilboðið sé notað ítrekað um hverja helgi. Tilskipunin hefur ekki enn verið innleidd hér og þess má sums staðar sjá merki í framsetningu vöruverðs. Tilboðsmenning og traust til verslana kann því smám saman að bíða skaða án þess að við áttum okkur á því.

Áralöng reynsla af smásöluverslun hefur gert mér ljóst að traust viðskiptavinanna er eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki hafa. Til að stemma stigu við að tilboðsmenning og að hagsmunir viðskiptavina beri skaða af svona verðlagningu leggur ELKO sitt af mörkum með meginreglu um að auglýsa tilboð í takt við 30 daga tilskipunina. Stórt skref var svo tekið þegar sett var í loftið verðsaga á vefsíðu elko.is þar sem viðskiptavinir geta séð verðbreytingar allra vara aftur í tímann. ELKO er fyrsta og eina verslunin á Íslandi sem stigið hefur þetta skref. Verðsagan hefur aukið gagnsæi í verðlagningu og verið jákvætt skref til framtíðar. ELKO gengur á undan með góðu fordæmi og viðleitni til að auka heiðarleika gagnvart viðskiptavinum. Best væri að 30 daga tilskipunin yrði innleidd sem fyrst.