Eldvarnaátak Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna fer fram um allt land um þessar mundir eins og mörg undanfarin ár, en nú í skugga tíðra eldsvoða á heimilum og óvenjumargra banaslysa það sem af er ári. Þegar þetta er skrifað hafa sex látið lífið í eldsvoðum á árinu, langt umfram það sem almennt gerist. Það er því brýnt að fólk hugi að nauðsynlegum eldvörnum á heimilinu, ekki síst nú í aðdraganda hátíðanna. Könnun sem Gallup gerði nýverið fyrir Eldvarnabandalagið sýnir reyndar að heimilin auka eldvarnir sínar jafnt og þétt en betur má ef duga skal. Könnunin sýnir að ákveðnir hópar eru enn alltof berskjaldaðir gagnvart eldsvoðum vegna skorts á reykskynjurum og öðrum eldvarnabúnaði.

Gallup gerði könnunina fyrir Eldvarnabandalagið 30. september til 7. október síðastliðinn. Góðu fréttirnar eru þær að könnunin sýnir, eins og fyrri kannanir, að heimilin auka eldvarnir sínar jafnt og þétt. Æ færri hafa engan eða bara einn reykskynjara en að sama skapi fjölgar þeim sem hafa þrjá eða fleiri. Mun algengara er nú en fyrir tíu árum að slökkvitæki og eldvarnateppi séu á heimilum.

Frávikin frá þessu eru þó óþægilega mikil og mörg. Þannig er fólk á aldrinum 25-34 ára mun ólíklegra en aðrir til að hafa eldvarnateppi og slökkvitæki á heimilinu. Eldvarnateppi eru að meðaltali á 64,3 prósentum heimila, en aðeins hjá 48 prósentum í umræddum aldurshópi. Þá er áberandi hve heimili í Reykjavík eru að jafnaði mun verr búin eldvarnabúnaði en heimili í nágrannasveitarfélögum og þó sérstaklega miðað við sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins.

Könnunin leiðir í ljós að eldvarnir í fjölbýlishúsum eru lakari en almennt gerist og þá sérstaklega í stærri fjölbýlishúsum. Íbúar í leiguhúsnæði eru sem fyrr mun verr búnir undir eldsvoða en aðrir. Könnun Gallup leiðir í ljós að í 45 prósentum íbúða í leiguhúsnæði er enginn eða aðeins einn reykskynjari. Sambærilegt hlutfall á landsvísu er 28 prósent.

Til öryggis

Landssambandið hefur um langt árabil lagt áherslu á forvarnarstarf og hefur haldið Eldvarnaátakinu úti með dyggum stuðningi fjölmargra aðila í rúma tvo áratugi. Slökkviliðsmenn beina fræðslu um eldvarnir að nemendum í 3. bekk grunnskóla og fjölskyldum þeirra.

Efling eldvarna er liður í því að auka öryggi jafnt barna sem fullorðinna á heimilinu. Þegar börnin koma heim úr skólanum eftir að hafa fengið fræðslu um eldvarnir er því upplagt að foreldrar setjist niður með barninu sínu, kynni sér fræðsluefnið og fari skipulega yfir eldvarnir heimilisins.

Um leið og við hvetjum fólk til að hafa nauðsynlegan eldvarnabúnað á heimilinu leggjum við ekki síður áherslu á mikilvægi þess að fara varlega í daglegri umgengni á heimilinu. Á næstu vikum ríður sérstaklega á að fara varlega með opinn eld, kertaljós og þvíumlíkt. Og munið að slaka ekki á klónni þótt jólahátíðinni ljúki og nýtt ár gangi í garð, því reynslan sýnir að eldsvoðar á heimilum eru ekki síður algengir á fyrstu vikum ársins en á aðventu og um jól.

Hermann Sigurðsson er framkvæmdastjóri Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Garðar H. Guðjónsson er framkvæmdastjóri Eldvarnabandalagsins og verkefnastjóri Eldvarnaátaksins.