Míla verður öflugra fjarskiptafélag sem getur þjónustað viðskiptavini betur eftir kaup fransks innviðasjóðs á fyrirtækinu, ef áætlanir stjórnenda um auknar fjárfestingar ná fram að ganga. Þess vegna veldur það vonbrigðum að um 42 prósent landsmanna hafi fremur eða mjög miklar áhyggjur af sölunni í ljósi erlends eignarhalds, samkvæmt skoðanakönnun Maskínu. Því miður er ótti við alþjóðavæðingu þekkt stef á alþjóðavísu um þessar mundir.

Formaður VR er á meðal efasemdarmanna sem óttast að verð til neytenda muni hækka eftir kaup Ardians, að því er fram kom í fjölmiðlum í gær. Mílu er sniðinn þröngur stakkur í verðlagningu. Fjarskiptastofa stýrir með kvöðum og gjaldskrám um það bil tveimur þriðju af tekjum Mílu. Auk þess eru 85 prósent af heimilum landsins með ljósleiðaraþræði frá öðrum fyrirtækjum en Mílu og þrjú farsímakerfi eru í landinu. Löggjafinn hefur því mikið um verðlagningu Mílu að segja og það ríkir samkeppni um innviði hér á landi. Míla getur því ekki blásið upp verðskrána eftir hentisemi, þvert á það sem ýmsir láta hafa eftir sér opinberlega.

Það eru sömuleiðis fólgin mikil tækifæri til hagræðingar fyrir íslenskt samfélag í því að stóru fjarskiptafélögin þrjú fjárfesti ekki hvert og eitt í dýrum innviðum heldur leiði saman hesta sína til dæmis með aðstoð fyrirtækja eins og Mílu. Landið er fámennt og það er óhagkvæmt að reka of mörg fjarskiptakerfi.

Það er áhugavert að nýir eigendur Mílu horfi til þess að fjárfesta hraðar í rekstrinum en Síminn hafði gert á undanförnum árum. Að sama skapi verður ekki fram hjá því litið að með breyttu eignarhaldi eru meiri líkur á að erlend sérþekking á sviði fjarskiptainnviða muni streyma til landsins. Það er mikilvægt fyrir fámenna og einsleita þjóð.

Ardian, stór alþjóðlegur innviðasjóður, er því að mörgu leyti betri eigandi að Mílu en Síminn. Nú hefur Míla auk þess meiri möguleika á að fá í viðskipti önnur fjarskiptafyrirtæki eins og Vodafone og Nova, og ná með því aukinni hagkvæmni. Það felast því fleiri tækifæri í kaupunum fyrir okkur sem þjóð en ógnir. Alþjóðavæðing er forsenda fyrir auknum lífsgæðum. Við sem lítil eyþjóð ættum að leitast við að auka erlenda fjárfestingu en ekki að hræðast hana.