Sú staðreynd að árangur íslenskra barna í lestri hefur versnað á sér sennilega rætur í mörgum þáttum. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkvæmt PISA 2018 lesa um 34% 14-15 ára drengja sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Samkvæmt Lesskimun 2019 les aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir 2. bekk.

Hlutfall barna sem er í sérkennslu hefur haldið áfram að hækka en það var 26% árið 2011 og er um 30% 2020. Hópur nemenda er að fá viðvarandi sérkennslu utan bekkjar í ákveðnum námsgreinum, stundum alla skólagönguna, ýmist marga tíma á viku eða fáa. Sumum nemendum nægir að vinna í litlum hópum með stuðningi þar sem þau fylgja samt bekkjarnámsefninu.

Engin heildstæð stefna er til í sérkennslumálum í Reykjavík og ekki liggja fyrir markvissar rannsóknir á skólastarfi og sérkennslu. Því er ekki vitað hvort sérkennsla eða annars konar stuðningur sé að bera tilætlaðan árangur. Skortur er á yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum. Ef sérkennsla á að vera markviss verður hún að byggja á mati og greiningum. Fjöldi tilvísana á bið eftir greiningum og viðtölum til skólasálfræðinga eru nú um eitt þúsund.

Í svörum skólayfirvalda við fyrirspurnum borgarfulltrúa Flokks fólksins um þessi mál kemur fram að í þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar. Ekki er hins vegar vitað hvernig málum er háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara.

Á fundi borgarstjórnar 20. október síðastliðinn lagði borgarfulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um að borgarstjórn fari þess á leit við Innri endurskoðun að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í Reykjavík. Tillögunni var breytt í málsmeðferðartillögu um að vísa henni í vinnuhóp sem skoðar þessi mál. Fátt var annað að gera en að samþykkja það þótt það komi ekki í staðinn fyrir heildstæða úttekt gerða af óháðum aðila eins og innri endurskoðanda.

Innri endurskoðun hefur faglegt sjálfstæði í störfum sínum gagnvart allri stjórnsýslu borgarinnar og getur því ákveðið að gera þá úttekt sem lögð var til.