Vinnubrögð velferðarráðuneytisins í tengslum við setningu reglugerðar um rafrettur gefur fullt tilefni til málsóknar á hendur ráðherra að mati Ólafs Stephensen, framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda.

Velferðarráðuneytið hafi engar upplýsingar veitt um kostnaðarútreikninga að baki 75.000 króna gjaldi, sem lagt er á hverja tilkynningu um markaðssetningu á rafrettum og vörum þeim tengdar, en heilbrigðisráðherra setti reglugerð þess efnis í byrjun september.

Í tilkynningu á heimasíðu FA er forsaga málsins sögð sú að heilbrigðisráðherra setti reglugerðina í byrjun september, en samkvæmt henni ber framleiðendum og innflytjendum rafrettna að tilkynna markaðssetningu varanna til Neytendastofu. Í upphaflegri gerð reglugerðarinnar var ekkert um fjárhæð eftirlitsgjaldsins sem Neytendastofa tekur, en þegar reglugerðin tók gildi var komið inn í hana ákvæði um 75.000 króna gjald fyrir hverja tilkynningu.

Félagið gerði alvarlega athugasemd við ákvörðun fjárhæðar gjaldsins, sem virtist byggð á ágiskun að mati félagsins, án þess að kostnaðargreining lægi fyrir, og væri langt umfram raunhæfan kostnað við eftirlitið. Gjaldið væri þannig í raun ólögmætur skattur. Félagið krafðist ógildingar reglugerðarinnar og bauð jafnframt fram samstarf við ráðuneytið um setningu nýrrar reglugerðar.

Engin svör bárust frá ráðuneytinu og í byrjun desember leitaði FA því til umboðsmanns Alþingis, sem skrifaði velferðarráðuneytinu 12. Desember. Níu dögum síðar fékk FA níu lína bréf frá ráðuneytinu, en í því var lítið fjallað um gagnrýni FA á vinnubrögð við setningu reglugerðarinnar.

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA, segir að þetta sé að mati félagsins fullkomlega óboðleg stjórnsýsla. „Eitt er að ráðuneyti svari ekki bréfum frá samtökum fyrirtækja, sem eiga mikilla hagsmuna að gæta vegna stjórnvaldsákvarðana. Því miður er það ekki einsdæmi; við biðum í átta mánuði eftir svari frá atvinnuvegaráðuneytinu vegna annars mikilvægs máls. Annað er svo að það er fráleitt að ráðuneytið ætli að vera búið að komast að því við gildistöku laganna í byrjun mars hvort gjaldtakan sé lögmæt. Gjaldtökuákvæðið hefur verið virkt frá 1. september 2018 og fyrirtækin, sem um ræðir, áttu rétt á því strax í upphafi að fá að vita að traustir kostnaðarútreikningar lægju að baki gjaldtökunni. Nú virðist sem ráðuneytið ætli að reikna sig upp í gjaldið eftirá,“ segir Ólafur.

„Undanfarin ár hafa margir dómar fallið, þar sem ríkið hefur verið dæmt til að endurgreiða fyrirtækjum eftirlitsgjöld, sem hafa ýmist verið rangt eða ekki kostnaðargreind, eins og við blasir í þessu tilviki. Með þessum vinnubrögðum gefur ráðuneytið fullt tilefni til málsóknar á hendur ráðherra.“