Ábatinn sem uppgangur ferðaþjónustunnar hefur haft í för með sér hefur að meirahluta runnið til starfsfólk. 

Þetta kemur fram í pistli á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands en tilefnið skrifanna er sögð orðræða síðustu vikna sem bendir til þess að hótel hafi hagnast gríðarlega á síðustu árum á meðan launafólk hefur borið skarðan hlut frá borði. Segir Viðskiptaráð að slíkur málflutningur sé í engum takti við staðreyndir málsins. 

Dregið er fram að hlutur launafólks í verðmætasköpun hótela sem yfirstandandi verkföll ná yfir hafi verið 76 prósent árið 2017, tveimur prósentustigum hærri en árið 2014.

Á sama tíma hafi hlutdeild rekstrarhagnaðar, eða fjármagns, dregist saman sem því nemur. 

„Því hefur uppgangur ferðaþjónustu að meirihluta runnið til starfsfólks heldur en eigenda og lánadrottna,“ segir í pistlinum.

Bent er á að launakostnaður á launþega hafi hækkað að raunvirði um 28 prósent árin 2014 til 2017 hjá þeim hótelum þar sem verkföll standa nú yfir. Sú hækkun endurspegla að langmestu leyti aukningu kaupmáttar launa.

Þá hafi kaupmáttur launa í gisti- og veitingarekstri hækkað um 18 prósent frá árinu 2008 eða meira en í nokkrum öðrum atvinnugreinahópi. Frá 2014 nemi hækkunin 23 prósentum og sé einungis meiri á meðal opinberra starfsmanna.

Til samanburðar hefur 23 prósent af hagnaði umræddra hótela verið greiddur út sem arður á árunum 2010 til 2017. Afganginum hefur verið endurfjárfest í uppbyggingu starfsemi þeirra. 

„Frá árinu 2017 hafa svo laun haldið áfram að hækka á meðan nýting herbergja hefur minnkað. Þetta og margt annað, eins og fækkun ferðamanna síðustu mánuði, bendir til þess að afkoma hótela og ýmissa annarra aðila í ferðaþjónustu hafi farið versnandi nokkuð hratt. Einföld samlagning og frádráttur sýnir að í slíku umhverfi er svigrúm til launahækkana lítið,“ segir í pistlinum.