Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,25 prósentur. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því 0,75 prósent. Allar spár greinenda höfðu gert ráð fyrir óbreyttum vöxtum.

Fram kemur í yfirlýsingu nefndarinnar að mikil fjölgun COVID-19-smita á haustdögum og hertar sóttvarnir hafi valdið því að dregið hefur úr þeirri viðspyrnu í efnahagslífinu sem hófst á þriðja fjórðungi ársins eftir sögulegan samdrátt á öðrum ársfjórðungi.

„Efnahagshorfur hafa því versnað og gerir nóvemberspá Peningamála ráð fyrir 8,5% samdrætti landsframleiðslu á þessu ári sem er ríflega 1 prósentu meiri samdráttur en spáð var í ágúst. Einnig er spáð minni hagvexti á næsta ári. Óvissa um efnahagshorfur er mikil og mun þróun efnahagsmála að töluverðu leyti ráðast af framvindu farsóttarinnar,“ segir peningastefnunefnd.

Vextir Seðlabankans hafa þá lækkað um 2,25 prósent á árinu - úr 3 prósent í 0,75 prósent - en síðast voru vextir lækkaðir í maí þegar peningastefnd bankans lækkaði þá um 0,75 prósentustig.

Í yfirlýsingu nefndarinnar kemur fram að gengi krónunnar hafi lækkað eftir að farsóttin barst til landsins en hefur verið tiltölulega stöðugt undanfarið. Þá hafi verðbólga aukist frá því í vor og mældist 3,6 prósent í október. Nefndin bendir hins vegar á að verðbólguvæntingar til meðallangs tíma og langs tíma hafi lítið breyst. Samkvæmt spá Seðlabankans eru horfur á að verðbólga verði um 3,7 prósent að meðaltali fram á næsta ár en taki þá að hjaðna enda slakinn í þjóðarbúinu mikill.

Peningastefnunefndin áfram nota þau tæki sem nefndin hefur yfir að ráða, meðal annars kaup Seðlabankans á ríkisskuldabréfum, til að styðja við þjóðarbúskapinn.

„Þótt verðbólga hafi aukist tímabundið og horfur séu á að hún verði meiri en búist var við í ágúst gerir traustari kjölfesta verðbólguvæntinga peningastefnunefnd kleift að bregðast við versnandi efnahagshorfum með afgerandi hætti. Lækkun vaxta og aðrar aðgerðir sem Seðlabankinn hefur gripið til undanfarna mánuði hafa stutt við innlenda eftirspurn og dregið úr neikvæðum áhrifum efnahagsáfallsins,“ segir í yfirlýsingunni.

Þá mun peningastefnunefndin áfram nota þau tæki sem nefndin hefur yfir að ráða, meðal annars kaup Seðlabankans á ríkisskuldabréfum, til að styðja við þjóðarbúskapinn og tryggja að lausara taumhald peningastefnunnar miðlist með eðlilegum hætti til heimila og fyrirtækja.