Innlent

Sá tekjuhæsti á Airbnb með 230 milljónir króna

Leiguvefurinn Airbnb er orðinn næstumfangsmesta gistiþjónusta landsins með um 30 prósenta hlutdeild. Gistinóttum á vegum Airbnb fjölgaði um 1,6 milljónir í fyrra. Tíu tekjuhæstu leigusalarnir veltu samtals 1,3 milljörðum króna.

Aukin ásókn erlendra ferðamanna í gistingu á vegum Airbnb hefur leitt til þess að leiguvefurinn er nú næstumfangsmesta gistiþjónusta landsins. Gistinóttum á vegum Airbnb fjölgaði um 1,6 milljónir á síðasta ári. Fréttablaðið/Vilhelm

Hátt í 80 prósent af fjölgun gistinátta á síðasta ári má rekja til fjölgunar gistinátta á leiguvefnum Airbnb, að því er fram kemur í nýrri skýrslu Íslandsbanka um stöðu ferðaþjónustunnar sem kemur út í dag. Þróist gistiþjónustumarkaðurinn með sama hætti og verið hefur er útlit fyrir að leigusalar á Airbnb selji álíka margar, ef ekki fleiri, gistinætur en öll hótel landsins til samans á þessu ári.

Í skýrslunni segir að alls hafi um 11,6 milljónir gistinátta verið seldar í fyrra. Þar af hafi næstflestar, eða um 3,2 milljónir gistinátta, verið seldar í gegnum Airbnb en til samanburðar seldu hótel landsins um 4,3 milljónir gistinátta. Leiguvefurinn er því orðinn næstumfangsmesta gistiþjónusta landsins, með 30 prósenta hlutdeild, og um þrisvar sinnum stærri en sú þriðja umfangsmesta, gistiheimilin.

Rakið er í skýrslunni að gistinóttum hafi fjölgað um 2,1 milljón á síðasta ári en af þeirri fjölgun hafi Airbnb tekið til sín 76 prósenta hlutdeild. Fjölgaði seldum gistinóttum á vegum Airbnb um 1,6 milljónir á árinu.

Elvar Orri Hreinsson, sérfræðingur hjá Samskiptum og greiningu hjá Íslandsbanka, bendir á, til marks um mikinn uppgang Airbnb hér á landi, að allar tegundir gististaða hafi misst hlutdeild til Airbnb frá árinu 2015. „Airbnb er eini aðilinn á gistiþjónustumarkaðinum sem hefur verið að auka við hlutdeild sína. Ástæðan er sú að leiguvefurinn hefur verið að sópa til sín langstærstum hluta af stækkun kökunnar á markaðinum.

Rótin að þeirri þróun er sú að hótelin hafa ekki aukið framboð sitt í takti við fjölgun ferðamanna á undanförnum árum. Það á sér fullkomlega eðlilegar skýringar þar sem hótelverkefni eru langtímaverkefni og er ekki við því að búast að hótelin auki framboð sitt í takti við fjölgun ferðamanna þegar hún er eins hröð og hún hefur verið.“

Elvar Orri Hreinsson, sérfræðingur í Samskiptum og greiningu hjá Íslandsbanka.

Elvar Orri segir að þannig hafi myndast umframeftirspurn eftir gistingu á landinu og Airbnb hafi mætt þeirri eftirspurn. „Það má því færa rök fyrir því að Airbnb hafi átt ríkan þátt í þeirri velmegun sem ferðaþjónustan hefur skapað grundvöll fyrir hér á landi, enda hefðum við ekki getað tekið á móti öllum þessum fjölda ferðamanna ef ekki hefði verið fyrir tilkomu Airbnb.“

Í skýrslu Íslandsbanka kemur auk þess fram að tekjur leigusala, sem nota Airbnb hér á landi, hafi numið 19,4 milljörðum króna í fyrra og aukist um 109 prósent frá fyrra ári. Tekjuhæsti leigusali síðasta árs velti samtals 230 milljónum króna og bauð upp á 46 útleigurými, að því er segir í skýrslunni, en samtals veltu tíu tekjuhæstu leigusalarnir 1,3 milljörðum króna.

Sá leigusali sem var með hvað mestar tekjur á hvert útleigurými velti rúmum 12 milljónum króna á hvert rými yfir 12 mánaða tímabil. Jafngildir það rúmri einni milljón króna á hvert rými í hverjum mánuði. „Það er því ljóst að leigusalar geta aflað umtalsvert meiri tekna með því að leigja erlendum ferðamönnum í gegnum Airbnb en með því að leigja á hefðbundnum leigumarkaði. Hefur þessi hvati leitt til þess að íbúðir á hefðbundnum leigumarkaði eru færri en ella sem veldur að öðru óbreyttu hækkunarþrýstingi á leiguverð,“ segir í skýrslunni.

Í skýrslu Íslandsbanka er auk þess rakið að um 93 prósent fyrirtækja í ferðaþjónustu hafi skilað einungis um 19 prósentum af heildarrekstrartekjum atvinnugreinarinnar árið 2016. Greinin einkennist þannig af fáum stórum fyrirtækjum og mörgum litlum. Á sama ári námu rekstrartekjur ferðaþjónustunnar 385 milljörðum króna og þar af voru rekstrartekjur tíu stærstu fyrirtækjanna 208 milljarðar eða sem nemur 54 prósentum af heildarrekstrartekjum greinarinnar. Þá voru aðeins tvö fyrirtæki, flugfélögin Icelandair og Wow air, með ríflega þriðjung heildarrekstrartekna í greininni á árinu.

Athugasemdir

Auglýsing
Auglýsing

Tengdar fréttir

Innlent

Jón Diðrik fer úr stjórn Skeljungs

Innlent

Líf og sál til liðs við Siðferðisgáttina

Innlent

Sandra nýr verk­efna­stjóri Ís­lenska bygginga­vett­vangsins

Auglýsing

Nýjast

Horner dregur framboð sitt til baka

Tómas Már tekur sæti í stjórn Íslandsbanka

Loðdýrabú á Íslandi rekin með tapi frá 2014

Bjarni sest nýr í stjórn Símans

Hrönn fjórði stjórnandinn sem fer frá Sýn

Bjóða upp á fast leigu­verð í sjö ár

Auglýsing