Heildarútgjöld til rannsókna og þróunarstarfs á árinu 2020 voru 72,7 milljarðar króna en það jafngildir 2,47 prósent af vergri landsframleiðslu (VLF). Er það hæsta hlutfall útgjalda til málaflokksins af vergri landsframleiðslu sem mælst hefur frá því að Hagstofa Íslands tók við umsjón tölfræðinnar árið 2014.

Árið 2019 voru útgjöld 70,8 milljarðar króna eða 2,32 prósent af VLF og árið 2018 voru útgjöldin 56,9 milljarðar eða 2,0 prósent af VLF. Hlutfallsleg útgjöld til rannsókna og þróunar af vergri landsframleiðslu hafa aukist um 0,15 prósentustig á milli ára. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofunni.

Heimild: Hagstofan.

Gagnasöfnun Hagstofunnar nær yfir fyrirtæki, sjálfseignastofnanir, háskólastofnanir og aðrar opinberar stofnanir. Skiptust heildarútgjöldin er þannig að útgjöld fyrirtækja og sjálfseignastofnana voru 49,4 milljarðar króna, útgjöld háskólastofnana voru 20,85 milljarðar og heildarútgjöld annarra opinberra stofnanna 2,45 milljarðar.