Á fyrstu ellefu mánuðum nýliðins árs nemur útflutningsverðmæti eldisafurða komið 22,9 milljörðum króna. Það er um 92 prósenta aukning í krónum talið á milli ára en um 72 prósenta að teknu tilliti til gengisáhrifa. Það er stóraukin framleiðsla sem skýrir þessa aukningu, sér í lagi á eldislaxi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.

„Í upphafi árs höfðum við gert ráð fyrir að útflutningsverðmæti eldisafurða yrði í kringum 24 milljarða króna í ár. Líkur er á að það verði nærri lagi, en miðað við þróunina er líklegt að útflutningsverðmæti eldisafurða verði í kringum 25 milljarða í ár,“ segja samtökin.

Eldislax var fluttur út fyrir um 2,4 milljarða króna í nóvember. Það er um 151 prósent aukning frá nóvember árið 2018.

Úflutningsverðmæti eldisafurða nam rúmlega 2,9 milljörðum króna í nóvember. Það er næstmesta verðmæti í einum mánuði, en hæst fór það í október, tæplega 3,1 milljarð króna. Miðað við sama tíma árið 2018 er um ríflega tvöföldun að ræða, bæði í krónum talið og erlendri mynt. Gengi krónunnar var að jafnaði um 2 prósentum sterkara í nóvember en í sama mánuði árið á undan, segja Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og vitna í gögn Hagstofu Íslands.

Alls var fluttur út eldislax fyrir um 2,4 milljarða króna í nóvember, sem er um 151 prósent aukning frá nóvember árið 2018. Þar af nam útflutningsverðmæti lifandi eldislax, þar með talið seiði, 387 milljónum króna en slíkur útflutningur hefur aukist verulega að undanförnu. Ætla má að þar sé um frjóvguð hrogn að ræða, sem er afar verðmæt framleiðsla enda hátækniafurð. Útflutningsverðmæti silungs nam 461 milljón króna í nóvember og jókst um tæp 60 prósent frá sama mánuði 2018, segja samtökin.

Augljóst ábati eftir áföll á nýliðnu ári

Í tilkynningunni segir að efnahagsleg hagsæld Íslendinga sé verulega háð útflutningi og því fleiri sem stoðirnar séu og um leið fjölbreyttari, því meiri verði hún. „Slíkur ábati ætti að vera enn augljósaeftir þau áföll sem dundu yfir stærstu útflutningsgreinar landsins á nýliðnu ári og áhrif þeirra á þjóðarbúið.

Gefur því auga leið að ofangreind þróun í fiskeldi er afar kærkomin búbót við útflutningsflóru þjóðarbúsins. Það er þó enn sem komið er smátt í sniðum, miðað við stóru útflutningsgreinarnar þrjár, það er ferðaþjónustu, sjávarútveg og álframleiðslu, en í því felast mikil tækifæri til verðmætasköpunar í framtíðinni og þar með að auka útflutningstekjur,“ segja samtökin.