Áttatíu prósent af útflutningi Íslands byggja á orkunýtingu. Annars vegar er um að ræða orkusækinn iðnað sem nýtir græna orku. Hins vegar ferðaþjónustu og sjávarútveg sem nýta jarðefniseldsneyti.

Þetta segir Sigríður Mogensen, einn af höfundum grænbókar á vegum ráðherra um stöðu og áskoranir í orkumálum í ljósi loftslagsmarkmiða stjórnvalda og sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins, í sjónvarpsþættinum Markaðinum sem sýndur var á Hringbraut í gærkvöldi.

Sigríður segir að ef ná eigi markmiðum um full orkuskipti meðal annars í flugi og á skipum ásamt því að viðhalda öflugum útflutningi þurfi orkuframleiðsla að aukast um 120 til 125 prósent fyrir árin 2040 eða 2050, eftir því hvernig á málið sé litið, samkvæmt grænbókinni. Hún bendir á að góð lífskjör hér á landi byggi á útflutningi.

Að hennar sögn er stærsti hlutinn af aukinni orku sem framleiða þurfi vegna þess að hætta eigi að nota jarðefnaeldsneyti og nýta þess í stað græna orku.

Sigríði finnst ekki koma til greina að draga úr umsvifum orkusækins iðnaðar til að heimili og önnur fyrirtæki geti nýtt orkuna í orkuskipti, eins og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, talaði fyrir í sama sjónvarpsviðtali.

Sigríður segir að hin Norðurlöndin og Evrópusambandsríki stefni á að margfalda sína grænu orkuframleiðslu.

Hún segir að við megum ekki láta það gerast að ekki hafi tekist að ná markmiðum í loftslagsmálum vegna þess að ekki hafi verið vilji til að fara í frekari orkuvinnslu.

Auður segir að ekki megi ganga á náttúruna og afsaka það með því að vísa til þess að um sé að ræða aðgerðir í loftslagsmálum. Það muni leiða til þess að við munum rekast á annan vegg: Ekki losun gróðurhúsalofttegunda heldur skort á auðlindum.

„Við verðum að muna að við búum í kerfi þar sem eðlisfræðilögmálin segja okkur að auðlindir eru takmarkaðar. Við verðum að lifa í sátt við náttúruna,“ segir hún.

Auður segir að millilandaflug sé skammt á veg komið í að losa sig við jarðefnaeldsneyti. „Þar gætum við hreinlega þurft að fækka ferðum en í mörgum flokkum þarf að hugsa hlutina upp á nýtt,“ segir hún og nefnir sem dæmi áherslu á fjölbreyttari ferðamáta og að bílaleigur geti ekki flutt inn mikinn fjölda af jarðefnaeldsneytisbílum.

Sigríður segir að í svipmynd Eflu og Samorku sem hafi verið mest í umræðunni hvað varðar orkuþörf hafi verið gert ráð fyrir breyttu neyslumynstri, fjölbreyttari ferðamátum og Borgarlínu, orkusparnaði, bættri orkunýtingu vegna tækniþróunar og svo framvegis.

„Ég er ósammála því að við séum að fórna íslenskri náttúru,“ segir hún og nefnir að rammaáætlun sé til staðar til að tryggja að jafnvægis sé gætt á milli verndar og nýtingar náttúrunnar.

Sigríður segir að rammaáætlunin hafi ekki gagnast vel að undanförnu því hún hafi verið föst í þinginu. „Við værum ekki að sjá þessa miklu aukningu í raforkuframleiðslu ef rammaáætlunin hefði rúllað í gegnum þingið jafnt og þétt.“

Hún tekur undir að skoða eigi aðra valkosti áður en virkjað sé, eins og að stækka núverandi virkjanir og bæta orkunýtingu.