Samherji og HS Orka hafa undirritað samninga um uppbyggingu landeldis á laxi í Auðlindagarð Reykjanesvirkjunar. Heildarfjárfesting vegna verkefnisins er áætluð 45 milljarðar króna. Stjórn Samherja hf hefur þegar samþykkt að leggja landeldisverkefninu til 7,5 milljarða króna til þess að tryggja uppbyggingu fyrsta stigs verkefnisins. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.

Samherji hefur tryggt sér aðgang að sjó og raforku til að framleiða allt að 40 þúsund tonn af laxi á landi árlega auk þess sem nýttur verður ylsjór sem er affall frá kælingu Reykjanesvirkjunar. Þá hefur Samherji fiskeldi samið við landeigendur vegna uppbyggingarinnar. Ráðgert er að leita til fleiri fjárfesta þegar kemur að frekari stækkun landeldisins. Unnið hefur verið að undirbúningi verkefnisins síðastliðin tvö ár.

„Samkvæmt áætlunum Samherja fiskeldis mun seiðaeldi við fyrsta áfanga hefjast í upphafi árs 2023 og áframeldi og vinnsla á afurðum á árunum 2024 og 2025. Í fyrsta áfanga verður framleiðslan 10.000 tonn af laxi og áætluð fjárfesting upp á 17 milljarða króna. Í öðrum áfanga verður bætt við 10.000 tonnum og í þriðja áfanga 20.000 tonnum. Ef allt gengur að óskum verður landeldið í Auðlindagarðinum komið í full afköst á árinu 2032,“ segir í tilkynningunni.

Tölvugerð mynd af áformuðu landeldi.

„Uppbyggingin laxeldis á landi innan Auðlindagarðsins byggir á þekkingu Samherja fiskeldis og HS Orku á afar ólíkum sviðum en þegar hún er lögð saman teljum við hagkvæmt að þróa umfangsmikið landeldi sem hljóta að teljast mikil tíðindi. Þá munu þessar fjárfestingar skapa tugi starfa í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum og auka útflutningstekjur Íslands umtalsvert. Stjórn Samherja hf hefur þegar samþykkt að leggja þessu landeldisverkefni til 7,5 milljarða króna til þess að tyggja uppbyggingu fyrsta fasa. Það sýnir að mínu mati þá tiltrú sem við höfum á því að þetta sé rétt leið til framtíðar matvælaframleiðslu og verðmætasköpunar. Á síðari stigum munum við leita til fleiri fjárfesta til að tryggja heildar uppbyggingu verkefnisins,“ er haft eftir Þorsteini Má Baldvinssyni, forstjóra Samherja.

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, segir að samningurinn sé í samræmi við markmið Auðlindagarðsins um nýtingu affallsstrauma: „Með þessum samningi HS Orku við Samherja fiskeldi bætist enn eitt fyrirtækið við þann fjölbreytta rekstur sem nú þegar er innan Auðlindagarðsins. Við fögnum þessum áformum Samherja á iðnaðarlóðinni við Reykjanesvirkjun með þeim tilgangi að framleiða heilnæma gæða vöru með lágu vistspori. Hugmyndafræði Auðlindagarðsins er einmitt að ýta undir betri auðlindanýtingu. Í þessu verkefni verður notaður ylsjór frá Reykjanesvirkjun til að tryggja stöðugan kjöreldishita fyrir fiskinn. Loks er það gleðiefni að með þessum áformum munu umsvif á okkar starfssvæði aukast – hvort sem horft er til fjölgunar starfa í eldisstarfsemi innan sjálfs auðlindagarðsins eða í tengdum atvinnugreinum vítt og breitt um Suðurnesin,“ segir Tómas Már.