Tryggja ehf. hefur keypt allt hlutafé Consello ehf. af Guðmundi Hafsteinssyni og Lárusi Hrafni Lárussyni stofnendum Consello.

Engar meiriháttar breytingar verða á starfsemi Consello í framhaldi af þessum kaupum og mun fyrirtækið áfram einbeita sér að óháðri ráðgjöf og miðlun á tryggingum fyrirtækja og stofnanna.

Lárus verður forstöðumaður Consello ráðgjafar og mun stýra verkefnum þess. Guðmundur mun áfram sinna flugtengdum vátryggingum og aðrir starfsmenn fyrirtækjasviða félaganna munu sinna störfum sínum í nafni Consello. Tryggja mun eftirleiðis einbeita sér að sölu sérhæfðra trygginga, endurtrygginga, fjártækni, vöruþróun, bakvinnslu og tjónauppgjörum af enn meiri krafti. Engar breytingar verða á yfirstjórn Tryggja við kaupin.

„Með kaupum á Consello verður alger aðgreining milli sölu annarsvegar og ráðgjafar hinsvegar. Við teljum það til mikilla hagsbóta fyrir viðskiptavini félaganna. Kaupin muni skila verulegri hagræðingu fyrir félögin á ýmsum sviðum og er áætlað að velta félaganna verði um 800 milljónir á næsta ári og að EBITA-hagnaður verði um 100 milljónir, rétt um 40 prósentum betri afkoma en ef félögin hefðu verið með aðskilið reiknings- og mannahald. Við fengum reynslumikinn mann til liðs við félagið, Svavar Hjaltested, til að sjá um fjármálastjórn samstæðunnar og byrjaði hann í september. Svavar mun leiða það mikilvæga verkefni að sjá um ferla, fjárreiður og kostnaðaraðhald. Tryggja og Consello veita ráðgjöf með og miðla rúmlega tveimur milljörðum af iðgjöldum á ári og því er mikilvægt að vanda vel til verka enda með frábært starfsfólk með hátt menntunarstig og mikla þekkingu í heimi vátrygginga,“ segir Baldvin Samúelsson, stjórnarformaður félaganna.

Consello hefur nú þegar flutt aðsetur sitt í höfuðstöðvar Tryggja að Stórhöfða 23 í Reykjavík.