Tryggingamiðstöðin hefur skrifað undir samning um kaup á öllu hlutafé Lykils fjármögnunar. Gangi kaupin eftir er gert ráð fyrir að Lykill verði hluti af samstæðu TM frá næstu áramótum.

Í tilkynningu sem TM sendi til Kauphallarinnar segir að kaupverðið sé 9.250 milljónir króna og þar að auki greiðir TM hagnað Lykils á árinu 2019 til seljanda. Félögin hafa átt í viðræðum frá því í júlí.

Kaupverðið verður greitt með handbæru fé og verður fjármagnað með útgáfu á nýju hlutafé að fjárhæð allt að 3.000 milljónir króna og sölu á eignum. TM hefur tryggt sér lánsfjármögnun að fjárhæð allt að 3.000 milljónir vegna viðskiptanna til að viðhalda sveigjanleika í stýringu eignasafnsins. Hlutfall kaupverðs á móti áætluðu eigin fé í árslok 2019 er 0,82 miðað við áætlanir um afkomu Lykils á árinu 2019.

Viðskiptin eru háð samþykki hluthafafundar TM, Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlitsins.

Eigið fé Lykils var 11.688 milljónir króna um mitt ár 2019 og heildareignir 40.186 milljónum króna. Þar af voru leigusamningar og útlán 32.330 milljónir. Efnahagsreikningur TM mun tæplega tvöfaldast við viðskiptin.

Eftirleiðis mun starfsemi TM skiptast í þrjár stoðir; vátryggingar, fjármögnun og fjárfestingar. TM áætlar að hægt verði að ná fram töluverðum samlegðaráhrifum, bæði í tekjum og kostnaði, fjölga fjármögnunarkostum og ná niður fjármagnskostnaði. Þá er stefnt að því að gera fjármagnsskipan hagkvæmari. TM telur kaupin vera hagfelld fyrir hluthafa, enda gera áætlanir ráð fyrir að hagnaður á hvern hlut muni aukast um 20-30 prósent á komandi árum.

Boðað verður til hluthafafundar hjá TM þar sem nánar verður gert grein fyrir viðskiptunum og óskað eftir heimild hluthafafundar til útgáfu nýs hlutafjár.