Tímasetning sölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka er góð, að mati viðmælanda Fréttablaðsins. Samhliða lægra vaxtastigi hefur eftirspurn eftir fjárfestingakostum aukist. Forstjóri Kauphallarinnar segir að skráning Íslandsbanka væri mikilvæg fyrir hlutabréfamarkaðinn og myndi laða að fjárfesta, innlenda sem erlenda.

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra féllst í gær á tillögur Bankasýslu ríkisins um sölu á hlut í Íslandsbanka. Stefnt er á að selja hlutina í almennu hlutafjárútboði og skrá bankann, sem er að fullu í eigu ríkisins, í Kauphöllina.

Magnús Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, nefnir gengisþróun Arion banka sem nærtækt viðmið um hvort um sé að ræðan góðan tímapunkt til að selja í Íslandsbanka. Hinn 4. mars lagði Bankasýsla ríkisins til að ríkið myndi selja að lágmarki 20 prósenta hlut í Íslandsbanka en dró tillöguna til baka tveimur vikum seinna í ljósi breyttra aðstæðna sem rekja má til COVID-19. 4. mars var gengi Arion banka 80 krónur á hlut en hafði lækkað í 59 krónur daginn sem Bankasýslan dró tillöguna til baka. Nú sé gengi bankans rúmlega 91, að hans sögn.

Valdimar Ármann, sérfræðingur í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance, segir að tímasetning sölunnar sé góð. Annars vegar hljóti háar fjárhæðir á innlánsreikningum að leita í arðbærari fjárfestingarkosti eins og hlutabréf. Hins vegar ætti breytt umhverfi í vaxtastigi landsins að öðru jöfnu að bæta samkeppnishæfni bankanna og auka arðbærni lánasafna sem geri bankann mögulega að áhugaverðum fjárfestingarkosti.

Magnús segir að þar að auki hafi Alþingi samþykkt frumvarp fjármálaráðherra á fimmtudag, sem auki áhuga almennings á að fjárfesta á hlutabréfamarkaðnum. Frumvarpið snýr að því að frítekjumark einstaklinga nái einnig til arðgreiðslna og söluhagnaðar af skráðum hlutabréfum. Frítekjumarkið var hækkað í 300 þúsund krónur fyrir einstaklinga og í 600 þúsund fyrir hjón.

Magnús Örn Guðmundsson, forstöðumaður hlutabréfa og blandaðra sjóða hjá Stefni, bendir á að almenningur hafi sýnt hlutafjárútboði Icelandair mikinn áhuga. Sjö þúsund nýir hluthafar hafi bæst við þá 4.500 sem fyrir voru. „Þeim hefur svo haldið áfram að fjölga eftir útboð og eru nú um 13 þúsund.“

Hann veltir upp þeim möguleika að minnka bankann fyrir skráningu, til dæmis með því að selja lánasöfn eða rekstrareiningar til hæstbjóðenda. „Fyrir eru tveir skráðir bankar. Fjárfestar þurfa að vega og meta verðmæti og tækifæri í þeim þriðja. Fyrir liggur að frekari hagræðingar er þörf í bankakerfinu, en í dag eru þrír stórir og einn minni, sem raunar var að sameinast skráðu tryggingafélagi.“

Aðspurður hvort fjárfestar hafi áhuga á að vera minnihlutaeigendur að banka á móti ríkinu, telur Magnús forstjóri Kauphallarinnar svo vera. Hann segir að ríkið þurfi að huga vel að því fyrir útboðið hvernig hagi skuli eignarhaldinu til framtíðar litið. Stefna ríkisins sé að selja Íslandsbanka að fullu en eiga áfram hlut í Landsbankanum.

„Ef þessar breiðu línur eru hæfilega skýrar tel ég að fjárfestar muni ekki setja eignarhald ríkisins fyrir sig,“ segir hann.

Valdimar segir að tryggja þurfi aðkomu kjölfestufjárfesta í bankanum hvort sem þeir koma erlendis frá eða séu hérlendis. Sá fjárfestir myndi taka að sér að leiða þær hagræðingaraðgerðir eða skipulagsbreytingar sem þurfi að gera á rekstri bankans til að hann uppfylli ávöxtunarmarkmið fjárfesta. „Aðkoma ríkisins að stjórnun bankans þarf að vera alveg skýr og afmörkuð ef það verður áfram hluthafi í bankanum,“ segir hann. Til að auka líkurnar á að selja til kjölfestufjárfestis ætti mögulega að vinna að því að minnka efnahag bankans áður en til sölu og skráningar kæmi.

Magnús Örn hjá Stefni segir að það sé ekki útilokað að erlendir sjóðir sýni Íslandsbanka áhuga. Þó verði það að teljast langsótt um þessar mundir. Erlendir fjárfestar hafi verið að selja sig af innlendum verðbréfamarkaði að undanförnu. Hérlendis líkt og víða erlendis sé bönkum meinað að greiða út arð tímabundið. „Það geta vissulega líka legið tækifæri í offjármögnuðum bönkum og að öllum líkindum öflugri viðspyrnu hérlendis. Íslensku bankarnir séu almennt fjárhagslega sterkir í samanburði við evrópska banka. Flokkun Íslands í MSCI Frontier Markets vísitöluna gæti hvatt þá til dáða,“ segir hann.

Aðspurður hvort fyrirhuguð skráning Íslandsbanka muni leiða til þess að fjármagn þurrkist upp frá öðrum fjárfestingarkostum á óheppilegum, segir Valdimar að aukið framboð fjárfestingarkosta dragi vissulega fjármagn frá öðrum fjárfestingarkostum.

„Eins og staðan er núna þá er lítið af nýjum almennum fjárfestingarkostum en mikill áhugi, þannig að áhrifin verða líklega takmarkaðri en ella.“