Í tilkynningu frá Endurvinnslunni hf. segir að fyrirtækið hafi í framhaldinu hafið undirbúning að útflutningi glersins til endurvinnslu. Ferlið reyndist flókið og óvæntar hindranir komu á daginn en loks náðust samningar við Íslenska gámafélagið og Reykjaneshöfn um að safna saman glerflöskunum og flytja þær út til endurvinnslu. Á næstunni verður síðan lokið samningum við endurvinnsluaðila ytra.

Ferlið verður með þeim hætti að gleri er safnað saman í Helguvík og það síðan lestað þaðan í skip. Gert er ráð fyrir því að alls fari um 3.000 tonn af gleri með hverri ferð en áætlað er að útflutningurinn hefjist í júní/júlí á þessu ári. Í fyrstu verða einungis glerumbúðir af Suður- og Vesturlandi fluttar út til endurvinnslunnar en það magn nemur um 90 prósentum af öllum drykkjarumbúðum úr gleri sem skilað er á landinu.

Hringrás drykkjarumbúða lokað

Framangreindir samningar fela í sér að gler, sem móttekið er í skilakerfi drykkjarumbúða, verður endurunnið í nýjar glerumbúðir. Þar með verða nánast allar drykkjarumbúðir í íslenska skilakerfinu komnar inn í hringrásarhagkerfið. Áldósir og plastflöskur hafa þegar verið endurunnar meira eða minna frá stofnun Endurvinnslunnar hf. árið 1989 og nú lokast hringrásarhugsunin með endurvinnslu glers í nýjar sambærilegar flöskur. Að auki er vert að nefna að Endurvinnslan hf. kemur öllum plastpokum sem skildir eru eftir hjá fyrirtækinu í endurvinnslu, en þeir eru að magni til um 70 tonn á ári.

Með þessu framtaki sínu axla framleiðendur drykkjarvara í skilakerfinu ábyrgð í endurvinnslumálum og er líklega leitun að framleiðendum sem eru komnir jafn langt í hringrásarhugsun. Skil í kerfinu hafa hingað til verið tæp 90 prósent sem er hróss vert og viljum við hvetja landsmenn enn frekar til dáða í þeim efnum. Mjög kostnaðarsamt er að endurvinna gler og því er vert að benda á að Endurvinnslan tekur því miður ekki við gleri nema í gegn um skilakerfið. Því gleri sem er á ábyrgð sveitarfélaga þurfa viðskiptavinir að skila á móttökustað viðkomandi sveitarfélags. Sveitarfélög bera ábyrgð á gleri sem ekki er með skilagjaldi. Þar á meðal eru glerflöskur undir matvæli, rúðugler, sjónvarpsskjáir og fleira.

Skil viðskiptavina

Á árinu 2021 voru skil tæp 90 prósent. Voru greiddar út rúmir 3,3 milljarðar í endurgreiðslur skilagjalds á árinu. Með þeirri viðbót sem er vegna endurvinnslu glers, má áætla að kolefnisspor flaskna og dósa minnki um sem nemur eldsneyti í akstri meðalbifreiðar sem samsvarar um 90 milljón kílómetrum á ári. Hver flaska skiptir því máli.