Hlutfall erlendra eigna í samtryggingardeildum þriggja stærstu lífeyrissjóða landsins er komið yfir 40 prósent. Þetta má lesa úr nýjum tölum fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands um flokkun á eignum lífeyrissjóðanna sem ná til loka september.

Hlutfall erlendra eigna í samtryggingardeildum lífeyrissjóða er komið yfir 38 prósent og hefur hækkað um meira en 4 prósentustig frá áramótum. Aukning í heildareignum lífeyrissjóða frá áramótum nemur um 463 milljörðum króna og þar af nemur aukning erlendra eigna 341 milljarði.

Ef tíu stærstu lífeyrissjóðirnir eru teknir sérstaklega fyrir voru þrír stærstu sjóðirnir – Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (LSR), Lífeyrissjóður verzlunarmanna (LIVE) og Gildi lífeyrissjóður – með hæstu hlutföll erlendra eigna.

Hlutfall erlendra eigna hjá LSR, sem er stærsti lífeyrissjóður landsins með heildareignir upp á tæplega 1.100 milljarða króna, nam rúmlega 43 prósentum í lok september. Hlutfall Lífeyrissjóðs verslunarmanna, næststærsta sjóðsins, nam tæplega 43 prósentum og hjá Gildi lífeyrissjóði var það komið upp í 40 prósent.

Lægst var hlutfallið hjá Brú – Lífeyrissjóði sveitarfélaga, en það nam rúmlega 26 prósentum í lok september. Næst kemur Frjálsi lífeyrissjóðurinn með 29 prósent og síðan Stapi með 35 prósent.

Lögum samkvæmt þurfa lífeyris­sjóðir að takmarka gjaldmiðlaáhættu sína með því að tryggja að minnst 50 prósent af heildareignum þeirra séu í sama gjaldmiðli og skuldbindingarnar. Hlutfall erlendra eigna má því ekki fara yfir þetta hámark.

Tölur fjármálaeftirlitsins sýna að eignir lífeyrissjóða í ríkistryggðum skuldabréfum í íslenskum krónum hafa lítið breyst frá ársbyrjun. Ríkisbréfin námu tæplega 994 milljörðum króna í lok september samanborið við 990 milljarða í ársbyrjun en sem hlutfall af heildareignum hafa bréfin lækkað úr 22,6 prósentum niður í 20,6 prósent.

Hlutfall innlendra hlutabréfa af innlendum eignum nam 16,8 prósentum samanborið við 18,2 prósent í ársbyrjun. Ef innlend hlutabréf eru skoðuð í samhengi við heildareignir lækkaði hlutfallið úr 17,1 prósenti niður í 15,4 prósent.

Þá hækkuðu innlán í íslenskum krónum úr 65 milljörðum króna upp í 101 milljarð króna á tímabilinu. Eignir í sértryggðum skuldabréfum jukust úr 196 milljörðum í 223 milljarða, en sem hlutfall af heildareignum var breytingin óveruleg.

Eins og greint var frá í Markaðinum er nú unnið að því innan stjórnkerfisins að skoða mögulegar breytingar á uppgjörskröfunni, sem er einnig kölluð ávöxtunarviðmið, samkvæmt heimildum Markaðarins, Uppgjörskrafan er sögð of há miðað við núverandi vaxtaumhverfi. sem kemur sér meðal annars illa fyrir ríkissjóð sem áformar frekari útgáfu ríkisskuldabréfa á næstu misserum til að fjármagna gífurlegan fjárlagahalla.