Isavia felldi niður kröfur sem námu rúmum tveimur milljörðum á fyrri hluta árs sem má rekja til falls WOW air.

Rekstrarafkoma Isavia fyrir fjármagnsliði og skatta á fyrri helmingi ársins 2019 var neikvæð um alls 942 milljónir króna samanborið við jákvæða rekstrarafkomu upp á 2.186 milljónir í fyrra, eða rúma tvo milljarða. Fram kemur í tilkynningu frá Isavia að stærsti hluti þessa viðsnúnings í rekstrarafkomu megi rekja til niðurfærslu á kröfu vegna WOW air sem nam alls 2.081 milljón króna.

Þá er greint frá því að rekstrartekjur hafi numið 18.162 milljónum króna sem er um 854 milljóna króna samdráttur samanborið við sama tímabil á síðasta ári. Rekstrarkostnaður stóð í stað milli tímabila. Heildarafkoma tímabilsins var neikvæð um 2.524 milljón króna samanborið við 1.571 milljón króna jákvæða heildarafkomu á sama tímabili á síðasta ári.

Segir að breytinguna á milli ára megi helst rekla til aukinnar niðurfærslu viðskiptakrafna upp á 2.054 milljónir króna, neikvæðra gengisáhrifa vegna erlendra lána upp á 1.989 milljónir króna og minnkandi tekna upp á 854 milljónir króna.

Ekki breyting á álagstímum þrátt fyrir fækkun ferðamanna

Þrátt fyrir fækkun ferðamanna, einkum skiptifarþega, varð ekki breyting á mestu álagstímunum á Keflavíkurflugvelli. Það hafi sett félaginu þröngar skorður varðandi niðurskurð og að félaginu hafi ekki þótt annað fært en að framkvæma reikningshaldslega niðurfærslu á ríflega tveggja milljarða kröfu vegna WOW air.

„Afkoma Isavia ber þess merki að WOW air varð gjaldþrota í lok mars síðastliðnum,“ segir Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, í tilkynningu.

Hann segir að ferðamönnum hafi alls fækkað um 900 þúsund fyrstu sex mánuði ársins borið saman við sama tímabil í fyrra, það er um 20,3 prósenta fækkun.

Við þetta bætist deilur vegna kyrrsetningar Isavia á þotu ALC sem WOW air var með í rekstri.

„Ákvörðun Héraðsdóms Reykjaness um að fresta ekki réttaráhrifum úrskurðar um afhendingu þotunnar kom í veg fyrir að kyrrsetningarmálið færi eðlilega leið í dómskerfinu og gerði það að verkum að vélinni umræddu hefur nú verið flogið af landi brott. Við teljum þá ákvörðun héraðsdómara ámælisverða, en erum að leita leiða til að koma málinu á ný á æðra dómstig“, segir Sveinbjörn. Áður hafði Landsréttur úrskurðað félaginu í vil en sá úrskurður var ómerktur af lagatæknilegum ástæðum. „Þó svo að úrskurður Landsréttar hafi verið tæknilega ómerktur þá stendur eftir skoðun dómstólsins,“ segir Sveinbjörn.

Rekstrarspá félagsins gerir ráð fyrir að heildarafkoma félagsins fyrir árið í heild verði í járnum.

Lykiltölur úr hálfsársuppgjöri 2019

  • Tekjur: 18.162 milljónir króna
  • Rekstrartap: - 942 milljónir króna
  • Heildarafkoma eftir skatta: - 2.524 milljón króna
  • Handbært fé: 4.579 milljónir króna
  • Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum: 1.874 milljónir króna
  • Eigið fé í lok tímabils: 32.744 milljónir króna
  • Eiginfjárhlutfall: 41,6%

Hægt er að kynna sér uppgjörið í heild sinni hér á heimasíðu Isavia.