Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,5 prósentur. Meginvextir Seðlabankans verða því núna 2,25 prósent og hafa því lækkað um 2,25 prósentur frá því í maí á síðasta ári. .

Þetta kemur fram í tilkynningu frá nefndinni en þar segir jafnframt að hún hafi ákveðið að lækka meðaltalsbindiskyldu innlánsstofnana úr 1 prósent niður í 0 prósent. Föst bindiskylda verður áfram 1 prósent. Lækkun meðaltalsbindiskyldunnar og breytt meðferð á föstu bindiskyldunni í lausafjárreglum er sögð muna rýmka lausafjárstöðu bankanna og auka svigrúm þeirra til að bregðast við breyttum aðstæðum í þjóðarbúskapnum.

„Með þessum aðgerðum er slakað nokkuð á taumhaldi peningastefnunnar í ljósi versnandi efnahagshorfa í kjölfar aukinnar útbreiðslu COVID-19-veirunnar,“ segir í yfirlýsingunni.

Peningastefnunefnd mun áfram fylgjast grannt með framvindu efnahagsmála og nota þau tæki sem nefndin hefur yfir að ráða til að styðja við þjóðarbúskapinn.

Tilkynnt var um það í gær að fundi peningastefnunefndar bankans hefði verið flýtt um viku en samkvæmt áætlun átti næsta ákvörðun nefndarinnar að vera 18. mars næstkomandi.