Fjárfestingafélagið Stoðir, sem er í meirihlutaeigu meðal annars Jóns Sigurðssonar, Einars Arnar Ólafssonar, Magnúsar Ármann og Tryggingamiðstöðvarinnar (TM), er orðið stærsti íslenski fjárfestirinn í hluthafahópi Arion banka með um 4,5 prósenta hlut af útistandandi hlutafé bankans, samkvæmt heimildum Markaðarins. Miðað við núverandi hlutabréfaverð Arion banka er eignarhluturinn metinn á rúmlega sex milljarða króna.

Stoðir margfölduðu hlut sinn í Arion banka í liðinni viku þegar félagið keypti um þriðjung af þeim tíu prósenta hlut sem eignarhaldsfélagið Kaupþing, stærsti einstaki hluthafi bankans, seldi með tilboðsfyrirkomulagi (e. accelerated bookbuild offering) til innlendra og erlendra fjárfesta. Fyrir áttu Stoðir, sem er eitt stærsta fjárfestingafélag landsins og var með um 18 milljarða í eigið fé í ársbyrjun 2018, um 0,65 prósenta hlut í bankanum. Eignarhald Stoða í Arion banka er að stærstum hluta í gegnum sænsk heimildarskírteini (SDR) í kauphöllinni í Svíþjóð.

Eignarhlutur Kaupþings, 200 milljónir hluta að nafnverði, var að mestu seldur innlendum fjárfestum á genginu 70 krónur á hlut samkvæmt heimildum Markaðarins. Gengi bréfa bankans hefur hækkað frá þeim tíma um nærri tíu prósent og stóð í 76,9 krónum á hlut við lokun markaða í gær.

Eftir sölu Kaupþings, sem kláraðist fyrir opnun markaða á miðvikudag, hafa umsvif einkafjárfesta í eigendahópi Arion banka aukist verulega. Gróflega áætlað nemur samanlagður eignarhlutur þeirra núna um tíu prósentum. Þannig á Sigurður Bollason, fjárfestir og stór hluthafi meðal annars í Kviku banka, og félög honum tengd orðið samtals í kringum tveggja prósenta hlut í Arion banka, samkvæmt heimildum Markaðarins. Hann hefur að undanförnu verið að byggja upp stöðu í bankanum, sem er meðal annars fjármögnuð í gegnum framvirka samninga hjá Íslandsbanka, og keypti jafnframt umtalsverðan eignarhlut í lokuðu útboði Kaupþings í síðustu viku.

Jón Sigurðsson, stjórnarformaður Stoða.

Á meðal þeirra fjárfesta sem fengu úthlutað hvað stærstum hluta í Arion banka í útboðinu, en söluráðgjafar Kaupþings voru Citi, Carnegie og Fossar markaðir, var TM en tryggingafélagið keypti samtals 14 milljónir hluta, samkvæmt nýjum lista yfir alla hluthafa bankans sem Markaðurinn hefur séð, og á núna um 0,65 prósent af heildarhlutafé Arion banka. Þá bætti Vogun, sem er óbeint að stærstum hluta

í eigu Kristjáns Loftssonar og fjölskyldu, við sig um 5 milljónum hluta og á samtals einnig um 0,65 prósenta hlut í bankanum. Talsverð umframeftirspurn var eftir bréfum Kaupþings og var algengt að íslenskir verðbréfasjóðir og lífeyrissjóðir, samkvæmt heimildum Markaðarins, fengju á bilinu 30 til 50 prósent af þeim hlut sem þeir höfðu óskað eftir að kaupa.

Stærstu hluthafar Stoða, sem lauk sölu á tæplega níu prósenta hlut sínum í evrópska drykkjarvöruframleiðandanum Refresco Garber fyrir 144 milljónir evra, jafnvirði um 19 milljarða króna, fyrir um ári eru eignarhaldsfélagið S121 með 62 prósenta hlut, Arion banki, sem á um 18 prósent, og þá fer Landsbankinn með 15 prósenta hlut.

Sá hópur fjárfesta sem er með tögl og hagldir í Stoðum í gegnum S121 samanstendur meðal annars af félögum tengdum Jóni Sigurðssyni, fyrrverandi forstjóra FL Group og stjórnarmanni í Refresco frá 2009, Einari Erni Ólafssyni, fyrrverandi forstjóra Skeljungs og stjórnarmanni í TM, Magnúsi Ármann, fjárfesti og fyrrverandi stjórnarmanni FL Group, Örvari Kjærnested, fjárfesti og stjórnarmanni í TM, og Þorsteini M. Jónssyni, áður aðaleiganda Vífilfells og fyrrverandi stjórnarmanni í Glitni og FL Group. Fjárfestahópurinn, ásamt tryggingafélaginu TM, eignaðist meirihluta í Stoðum þegar hópurinn keypti í ársbyrjun 2017 rúmlega fimmtíu prósenta hlut í Stoðum af Glitni HoldCo og erlendum fjármálastofnunum.

Einar Örn Ólafsson, stjórnarmaður í TM og fyrrverandi forstjóri Skeljungs.
Fréttablaðið/GVA

Arion banki var sem kunnugt er skráður á markað á Íslandi og í Svíþjóð í júní í fyrra þegar Kaupþing seldi samtals um 29 prósenta hlut í bankanum í almennu hlutafjár­útboði. Fyrir utan Kaupþing, sem á núna tæplega 23 prósenta hlut, eru stærstu hluthafar bankans ýmsir erlendir sjóðir, meðal annars vogunarsjóðirnir Taconic Capital, Attest­or Capital og Och-Ziff Capital.