Samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn kanna með reglubundnum hætti framtíðarhorfur íslenskra fyrirtækja út frá viðhorfi stjórnenda.

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, segir nýjustu könnun samtakanna, sem birt var í vikunni, benda til þess að bjartsýni sé á hröðu undanhaldi í íslensku atvinnulífi.

„Þetta eru nokkuð skörp skil frá fyrri könnunum. Stjórnendur meta stöðuna ágæta í dag en það sem veldur áhyggjum er hvernig þeir sjá næstu sex mánuði fyrir sér.“

Samkvæmt könnuninni telja stjórnendur útlitið sannarlega dökkt vegna hækkandi verðbólgu en ekki síður vegna þess hve erfiðlega gengur að manna störf.

„Það er þessi vaxandi mannekla sem virðist hvíla mjög þungt á fólki í nær öllum atvinnugreinum.“ Halldór Benjamín segir þessa niðurstöðu ekki koma sér á óvart. Hann hafi á nýlegri hringferð samtakanna um landið fengið sambærileg viðbrögð frá forsvarsmönnum fyrirtækja um allt land. „Það er alveg sama hvar við komum. Vandamálið er alls staðar það sama. Það eru mun fleiri störf í boði en hægt er að manna. Í nær öllum atvinnugreinum."

Að mati Halldórs á þetta vandamal bara eftir að vaxa. „Þetta er grafalvarlegt því meginforsenda þess að við náum að standa undir hagvexti er að okkur takist að manna störf. Hann bendir á að Ísland borgi ein hæstu laun í heimi og hér séu lífskjör góð. „Stóra málið er að verðum að einfalda regluverkið og draga úr hindrunum sem koma í veg fyrir að fólk, sem kemur frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins, setjist hér að.“

Mín persónulega skoðun er alveg skýr í þessm efnum. Ísland á að stíga stór skref á næstu misserum og einfalda fólki utan EES að taka þátt í samfélaginu okkar og byggja þannig undir bætt lífskjör okkar allra.

Nýlega tilkynnti Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, að ráðherranefnd um málefni innflytjenda hefði meðal annars fengið það verkefni að einfalda umsóknarferli um dvalar- og atvinnuleyfi einstaklinga sem sinna störfum sem krefjast sérfræðiþekkingar.

Halldór segir Samtök atvinnulífsins fagna þessari ákvörðun. Hún sé skref í rétta átt og sýni að stjórnvöld séu að átta sig á alvarleika málsins.

„Mín persónulega skoðun er alveg skýr í þessm efnum. Ísland á að stíga stór skref á næstu misserum og einfalda fólki utan EES að taka þátt í samfélaginu okkar og byggja þannig undir bætt lífskjör okkar allra. Við erum í harðri samkeppni við önnur lönd um fólk með fjölbreytta menntun og bakgrunn og við verðum að ryðja þessum hindrunum og hömlum úr vegi. Þær veikja stöðu okkar."

„Þetta er aðkallandi vandamál í dag en það á bara eftir að vaxa ef við grípum ekki til markvissra aðgerða og vinnum þetta hratt, segir Halldór Benjamín.