Starfsfólki Arion Banka mun fækka um eitt hundrað eða um tólf prósent. Þar af starfa fjórir af hverjum fimm í höfuðstöðvunum bankans og um einn fimmti í útibúum. Vinnumálastofnun hefur verið greint frá þessu.

Stjórn Arion banka samþykkti á fundi sínum í morgun nýtt skipulag bankans sem tekur gildi í dag. Fram kemur í tilkynningu frá bankanum að skipulagsbreytingarnar séu liður í vegferð bankans að settum markmiðum um 50% kostnaðarhlutfall og arðsemi eiginfjár umfram 10%.

Sviðum bankans fækkar um tvö og ýmis verkefni færast til innan bankans með það að markmiði að einfalda starfsemina. Tekjusvið Arion banka verða þrjú: viðskiptabankasvið, fyrirtækja- og fjárfestingarbankasvið og markaðir. Stoðsvið verða einnig þrjú: fjármálasvið, upplýsingatæknisvið og áhættustýring.

„Sterk eiginfjár- og lausafjárstaða Arion banka felur í sér að bankinn stendur afar traustum fótum. Hins vegar er ljóst að rekstrarkostnaður er of hár og skipulag bankans tekur ekki nægjanlega vel mið af núverandi markaðsaðstæðum og þörfum atvinnulífsins. Umhverfi fjármálafyrirtækja hefur breyst mikið á undanförnum árum,“ segir Benedikt Gíslason, bankastjóri.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka.
Fréttablaðið/Ernir

Benedikt segir íþyngjandi breytingar á regluverki og sköttum á síðastliðnum áratug hafa leitt af sér mikinn viðbótarkostnað. „Það er staðreynd að eiginfjárkröfur og skattar á banka hér á landi eru langt umfram það sem tíðkast í löndunum í kringum okkur og skerða samkeppnisstöðu þeirra. Jafnframt er samkeppni á fjármálamarkaði að aukast til mikilla muna, t.a.m. frá lífeyrissjóðum, ríkisbönkum, fjártæknifyrirtækjum og minni fjármálafyrirtækjum sem lúta um margt öðrum lögmálum en kerfislega mikilvægir bankar. Vegna þessa hefur arðsemi bankans nú um nokkurt skeið ekki verið nægjanlega góð.“

Með þessum skipulagsbreytingum sé verið að bregðast við aðstæðum til að tryggja að bankinn þjóni sínum viðskiptavinum vel á sama tíma og hann skilar hluthöfum arði.

„Þetta verður erfiður dagur en við kveðjum í dag hæft og gott samstarfsfólk sem ég efast ekki um að muni láta að sér kveða á nýjum vettvangi,“ segir Benedikt.

Einnig munu Lýður Þór Þorgeirsson og Rúnar Magni Jónsson fara úr framkvæmdastjórn og taka við nýjum stöðum innan fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs. Þá hefur Birna Hlín Káradóttir verið ráðin yfirlögfræðingur Arion banka.