WOW air er á lokametrunum með að sækja sér nægjanlegt fjármagn svo að lágmarksstærð yfirstandandi skuldabréfaútboðs flugfélagsins, 50 milljónir evra, jafnvirði um 6,5 milljarða króna, verði náð. Stjórnendur og ráðgjafar félagsins voru í gærkvöldi, skömmu áður en Fréttablaðið fór í prentun, þannig búnir að fá erlenda fjárfesta til að skrá sig fyrir að lágmarki um 45 milljónum evra í útboðinu, samkvæmt heimildum blaðsins. Gert er ráð fyrir að skuldabréfaútboðinu ljúki í dag, föstudag, en vonir standa til að endanleg stærð þess verði eitthvað meiri en sem nemur 50 milljónum evra.

Samkvæmt tveimur heimildarmönnum Fréttablaðsins, sem þekkja vel til stöðu mála, þá er jafnframt stefnt að því að Skúli Mogensen, forstjóri og eini hluthafi WOW air, fái inn fjárfesti að flugfélaginu sem myndi leggja því til nýtt hlutafé upp á tugi milljóna evra samhliða því að skuldabréfaútboðið verður klárað. Ekki liggur fyrir hversu stóran hlut hann myndi eignast í félaginu verði þau áform að veruleika. Eiginfjárhlutfall WOW air var aðeins um 4,5 prósent um mitt þetta ár og eigið fé þess um 20 milljónir Bandaríkjadala.

Á meðal þeirra sem hafa unnið að því á síðustu dögum að fá erlenda fjárfesta til að taka þátt í útboði WOW air eru Fossar markaðir, sem hafa undanfarin ár verið leiðandi í að hafa milligöngu um kaup erlendra sjóða í skráðum verðbréfum á Íslandi, en fyrir tilstuðlan félagsins hefur bandarískur fjárfestingarsjóður skráð sig fyrir um 10 milljónum evra í útboðinu, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Norska verðbréfafyrirtækið Pareto, sem hefur yfirumsjón með skuldabréfaútboðinu, hefur hins vegar tryggt fjármagn frá erlendum fjárfestum fyrir um 35 milljónir evra.

Ráðgjafar flugfélagsins, meðal annars frá verðbréfafyrirtækinu Arctica Finance, sem hefur hjálpað WOW air við að kynna útboðið hér á landi fyrir fjárfestum, unnu að því hörðum höndum síðla dags í gær að fá íslenska fjárfesta til að leggja félaginu til fjármagn. Þannig var leitað liðsinnis ýmissa umsvifamikilla einkafjárfesta og þá var rætt við forsvarsmenn lífeyrissjóðanna en ekki lá fyrir í gærkvöldi hvort þeir myndu hafa einhverja aðkomu að útboðinu.

Einn af þeim möguleikum sem stjórnendur og ráðgjafar WOW air skoðuðu af alvöru í vikunni var að fá stóru viðskiptabankana þrjá til að koma að fjármögnun félagsins í tengslum við skuldabréfaútboðið. Þær hugmyndir fólust í sambankaláni, sem myndi tryggja að lágmarksstærð útboðsins yrði náð, en fljótlega varð hins vegar ljóst að ekkert yrði af þeim áformum þar sem mismikill áhugi var fyrir því hjá bönkunum að hafa aðkomu að slíkri lánveitingu.

Skuldabréfafjármögnun WOW air er hugsuð sem brúarfjármögnun fram að áformuðu hlutafjárútboði. Fjárfestar sem taka þátt í skuldabréfaútboðinu fá kauprétt að hlutafé á 20 til 25 prósenta afslætti, þegar félagið verður skráð á markað, sem nemur helmingi af höfuðstól bréfanna en kauprétturinn verður að fullu framseljanlegur og gildir til fimm ára.

Rekstrarumhverfi WOW air hefur versnað til muna undanfarið en greinendur Pareto spá því að félagið skili tapi upp á 3,4 milljarða króna í ár. Samkvæmt áætlunum WOW air er gert ráð fyrir verulegum viðsnúningi á næstu mánuðum og misserum og að félagið skili þannig hagnaði upp á um tvo milljarða króna á næsta ári.

Fullviss um að útboðið klárist

Í tölvupósti sem Skúli sendi á alla starfsmenn WOW air eftir hádegi í gær segir hann meðal annars að skuldabréfaútboði félagsins miði vel og að endamarkið sé í augsýn. Unnið sé dag og nótt við að ljúka útboðinu og þannig tryggja langtíma fjármögnun félagsins. Það sé hins vegar eðlilegt, segir Skúli í tölvupóstinum, að það taki tíma að ganga frá smáatriðum og öðrum lausum endum.