Íþaka fasteignir ehf. lauk nýverið endurfjármögnun á hluta lánasafns félagsins með sölu skuldabréfa upp á sex milljarða króna. Óskað verður eftir því að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

Eignasafn Íþöku fasteigna er í dag um 70 þúsund fermetrar að stærð og samanstendur af vel staðsettum útleigueignum á höfuðborgarsvæðinu. Um 62 prósent eignasafnsins er í hágæða skrifstofu- og þjónustuhúsnæði, um 24 prósent í hóteleignum og um 14 prósent í iðnaðarhúsnæði og íþróttahúsum. Helstu eignir félagsins eru Katrínartún 4, Þórunnartún 1, Þórunnartún 2, Grjótháls 5, Lyngháls 4, Fossháls 17-25, Dragháls 18-16 og Norðlingabraut 12, auk annarra eigna. Leigjendur félagsins eru öflugir, en rúmlega helming leigutekna má beint eða óbeint rekja til opinberra aðila og félaga með skráða fjármálagerninga.

Gunnar Valur Gíslason er framkvæmdastjóri Íþöku fasteigna ehf.

Sala skuldabréfanna er stór áfangi í endurfjármögnun félagsins. Skuldabréfin eru verðtryggð til sjö ára og voru seld til íslenskra stofnanafjárfesta. Skilmálar skuldabréfanna eru áþekkir þeim sem finna má í sambærilegum markaðsskuldabréfum. Skuldabréfin deila veðandlagi með bönkum sem koma að fjármögnun félagsins og félagið hyggst nýta verðbréfamarkaði til frekari endurfjármögnunar eftir því sem markaðsaðstæður gefa tilefni til.

Íslandsbanki var ráðgjafi Íþöku fasteigna og hafði umsjón með sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta, auk þess sem LEX Lögmannsstofa sinnir veðgæslu fyrir hönd skuldabréfaeigenda og Ernst og Young annast staðfestingu á útreikningum fjárhagslegra skilyrða skuldabréfanna.