Skeljungur og Kaldalón hafa gert með sér skilmálaskjal um helstu skilmála kaupsamnings vegna kaupa Kaldalóns á 13 fasteignum Skeljungs. Enn fremur hefur Skeljungur samþykkt tvær viljayfirlýsingar um sölu á fimm fasteignum til annarra aðila og á í viðræðum um sölu á einni fasteign að auki.

Samkvæmt skilmálaskjali við Kaldalón er stefnt að því að Kaldalón kaupi fasteignir í eigu Skeljungs sem endurleigir þær til langs tíma. Eignirnar sem um ræðir eru:

 1. Bústaðavegi 20, 108 Reykjavík,
 2. Búartorgi 6, 310 Borgarnesi,
 3. Dalvegi 20, 201 Kópavogi,
 4. Fiskislóð 29, 101 Reykjavík,
 5. Fitjum, 260 Reykjanesbæ,
 6. Grjóthálsi 8, 110 Reykjavík,
 7. Gylfaflöt 1, 112 Reykjavík,
 8. Hagasmára 9, 201 Kópavogi,
 9. Miklubraut 100, 105 Reykjavík,
 10. Miklubraut 101, 105 Reykjavík,
 11. Óseyrarbraut 2, 220 Hafnarfirði,
 12. Skagabraut 43, 300 Akranesi; og
 13. Suðurfelli 4, 111 Reykjavík.

Orkan, sem er að fullu í eigu Skeljungs, mun leigja fasteignirnar til baka af Kaldalóni. Áætlað söluverð fasteignanna miðað við óbreyttar forsendur er tæpir 6 milljarðar króna sem greiðist annars vegar með reiðufé að lágmarki um 3,6 milljarðar. og hins vegar með hlutum í Kaldalóni að verðmæti allt að 2,4 milljarðar. Fjöldi hluta tekur mið af meðaltali birts markaðsverðs Kaldalóns á First North markaðnum síðustu tvær vikur fyrir tilkynningu þessa. Gert er ráð fyrir að fasteignirnar verði leigðar Orkunni til 20 ára og að Skeljungur veiti Kaldalóni móðurfélagsábyrgð fyrir leigugreiðslum í 30 mánuði frá afhendingu. Að þeim tíma liðnum munu taka við hefðbundnar leigutryggingar.

Viðskiptin eru háð skilyrðum um að samkomulag náist um efni endanlegra kaup- og leigusamninga, að hluthafafundur Skeljungs samþykki viðskiptin og að niðurstöður áreiðanleikakannana verði jákvæðar.

Fulltrúar Strengs hf. í stjórn Skeljungs tóku ekki þátt í meðferð málsins þar sem Strengur hf. fer með eignarhlut í bæði Skeljungi og Kaldalóni.

Orkan, sem er að fullu í eigu Skeljungs, endurleigir seldar eignir til langs tíma..

Viljayfirlýsing við F33 ehf. vegna þróunarverkefnis

Skeljungur hefur einnig undirritað viljayfirlýsingu við F33 ehf., félag í eigu hjónanna Hilmars Þórs Kristinssonar og Rannveigar Eir Einarsdóttur um þróun fasteigna að:

 1. Birkimel 1, 107 Reykjavík;
 2. Skógarhlíð 16, 105 Reykjavík;
 3. Kleppsveg, 104 Reykjavík; og
 4. Reykjavíkurveg 58, 220 Hafnarfirði.

Viljayfirlýsingin felur í sér að Skeljungur og F33 ehf. stofni sérstakt félag sem kaupir framangreindar fasteignir og vinnur að þróun þeirra í samstarfi við viðkomandi bæjarfélög. Skeljungur og F33 munu eiga sameiginlegt félag til helminga. Eiginfjárframlag Skeljungs í hið sameiginlega félag verður í formi framangreindra fasteigna og F33 ehf. mun leggja þróunarlóð að Hnoðraholti í Garðabæ fram sem sitt eiginfjárframlag. Samkvæmt viljayfirlýsingunni nemur ætlað eiginfjárframlag Skeljungs í formi fasteignanna ríflega tveimur milljörðum króna. Gert er ráð fyrir að fasteignirnar verði leigðar Orkunni.

Viljayfirlýsing við Ötul ehf. og viðræður við Reginn hf. um kaup á fasteignum

Samkvæmt viljayfirlýsingu við Ötul ehf. er stefnt að því að Ötull kaupi fasteignina að Austurströnd 7, 170 Seltjarnarnesi og leigi til baka til Orkunnar. Þá á Skeljungur í viðræðum við Reginn hf. um kaup á fasteigninni að Litlatúni í Garðabæ sem leigð yrði til Orkunnar IS ehf.

Endanleg viðskipti eru bæði með fyrirvara um meðal annars ásættanlega niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og samþykki þar til bærra aðila. Áætlað söluvirði fasteignanna er 740 milljónum króna sem greiðist með handbæru fé og að hluta með afhendingu fasteigna.

Gangi framangreind viðskipti eftir nemur áætlað heildarsöluvirði eigna um 8,8 milljarðar króna. en bókfært verð þeirra þann 30. september sl. nam tæplega 2,6 milljörðum.

Áætluð leigugjöld Orkunnar. vegna allra framangreindra fasteigna nema 493 milljónir króna á ári og 433milljónir að teknu tilliti til lækkunar á rekstrarkostnaði eignanna. Áætlaðar leigutekjur Orkunnar. vegna endurleigu framangreindra eigna til þriðja aðila nema 115 milljónum á ári.

Nánari upplýsingar um áhrif framangreindra viðskipta á afkomu og fjárhagsstöðu samstæðu Skeljungs hf. verða veittar þegar fyrirvörum hefur verið aflétt.

Skeljungur hefur ákveðið að bíða með sölu á fasteignunum Laugavegi 180 og húsnæði Baulunnar í Borgarfirði að svo stöddu. Gangi viðskiptin eftir mun Skeljungur eiga eftir tæplega 20 fasteignir.