Skrifað undir kaupsamning vegna kaupa Skeljungs á öllu hlutafé í Basko, sem er að meirihluta í eigu framtakssjóðsins Horns III í dag. Skeljungur áformar að reka Basko sem dótturfélag.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu en þar segir að kaupin séu gerð með nokkrum fyrirvörum, meðal annars um samþykki Samkeppniseftirlitsins.

Basko á fimm 10-11 verslanir og rekur fjórtán verslanir undir merkjum Kvikk sem eru reknar við bensínstöðvar Skeljungs. Þá á Basko veitingastaðinn Bad Boys Burgers & Grill, verslunina Kvosina, auk matvöruverslana í Reykjanesbæ og á Akureyri. Undanskilið frá kaupunum er 50 prósenta eignarhlutur Basko í Eldum Rétt ehf.

Kaupverðið sem Skeljungur greiðir fyrir allt hlutafé Basko nemur 30 milljónum króna og verða yfirteknar nettó vaxtaberandi skuldir um 300 milljónir króna. Forsendur kaupverðsins eru grundvallaðar á upplýsingum frá seljanda, meðal annars um áætlað uppgjör.

Ráðgert er að heildareignir Basko eftir fjárhagslega endurskipulagningu nemi 1.000-1.100 milljónum króna. Þá er ráðgert að vörusala yfirtekins rekstrar á yfirstandandi rekstarári nemi 5.000-5.200 milljónum króna. Áhrif kaupanna á EBITDA afkomu Skeljungs á þessu ári eru metin óveruleg og ekki til þess fallin að breyta áður útgefinni EBITDA spá.

Eftir að rekstrarlegri endurskipulagningu á Basko lýkur er reiknað með að reksturinn muni hafa jákvæð áhrif á EBITDA afkomu Skeljungs sem nemur 100-200 milljónum króna á ársgrundvelli.

„Við sjáum ýmis sóknarfæri með þessum kaupum. Árið 2014 samdi Skeljungur við Basko um rekstur verslana á helstu bensínstöðvum félagsins. Með kaupunum í dag tekur Skeljungur þann rekstur aftur til sín auk þess að eignast nokkrar aðrar matvöruverslanir. Með þessum kaupum erum við að bæta þjónustu við viðskiptavini Orkunnar með því að samtvinna rekstur Kvikk og Orkunnar með meira afgerandi hætti en áður,“ er haft eftir Árna Pétri Jónssyni, forstjóra Skeljungs, í fréttatilkynningunni.

„Basko hefur í gegnum góðar staðsetningar á verslunum sínum mjög sterka stöðu, til að mynda í sölu til ferðamanna. Innan félagsins er mikil þekking á rekstri þægindaverslana sem mun nýtast okkur. Með kaupum þessum stígur Skeljungur ákveðnara skref í smásölurekstri en áður hefur verið gert og horfir til enn frekari uppbyggingar á því sviði.“