Fyrirtækið The Icelandic Milk and Skyr Corporation, sem var stofnað af Sigurði Kjartani Hilmarssyni árið 2006 og var í um 75 prósenta eigu Sigurðar, ættingja hans, vina og annarra sem þeim tengjast, var selt til franska mjólkurrisans Lactalis fyrir að lágmarki 370 milljónir dala í byrjun síðasta árs. Það jafngildir um 40 milljörðum króna miðað við þáverandi gengi.

Fram kemur í uppgjöri svissneska mjólkurframleiðandans Emmi Group fyrir fyrri helming síðasta árs, sem birt var síðastliðið haust, að framleiðandinn hafi bókfært hjá sér hagnað upp á 80,9 milljónir dala við sölu á öllum 22 prósenta hlut sínum í skyrfyrirtækinu. Eftir skatta nam söluhagnaðurinn 58,9 milljónum dala. Ekki liggur fyrir hvert virði eignarhlutarins var í bókum Emmi Group fyrir söluna til Lactalis en ljóst er að sú fjárhæð var óveruleg.

Mjólkurframleiðandinn kom fyrst inn í hluthafahóp The Icelandic Milk and Skyr Corporation árið 2012 með kaupum á 11 prósenta hlut en ári síðar fór hlutur framleiðandans í 24 prósent. Framleiðandinn sá jafnframt um framleiðslu á skyrinu, sem er selt undir vörumerkinu Siggi’s, í verksmiðju sinni í uppsveitum New York ríkis í Bandaríkjunum. Emmi Group fór með 22 prósenta hlut í skyrfyrirtækinu fyrir söluna til Lactalis í janúar í fyrra og var þá eini fagfjárfestirinn í hluthafahópnum.

Margfölduðu fjár­festinguna

Ljóst er að þeir sem lögðu fyrirtæki Sigurðar til fé, líkt og Emmi, margfölduðu fjárfestingu sína, jafnvel þannig að þeir fengu hana meira en hundraðfalt til baka.

Ingimundur Sveinsson arkitekt og fjölskylda voru á meðal stærstu hluthafa The Icelandic Milk and Skyr Corporation með um fimmtungshlut, samkvæmt heimildum Markaðarins, og fengu þau því um það bil átta milljarða króna í sinn hlut við söluna. Félag í eigu fjölskyldunnar, Eldhrímnir, setti fjármuni í skyrfyrirtækið á árunum 2006, 2008 og 2013 og var hlutur félagsins metinn á kostnaðarverði, 51 milljón króna, í bókum þess í lok árs 2017.

Að því gefnu að umrædd fjárhæð, 51 milljón króna, hafi verið eina hlutafjárframlag fjölskyldunnar til skyrfyrirtækisins nam innri ávöxtun fjárfestingar hennar hátt í 80 prósentum á ári á árunum 2006 til 2017, samkvæmt útreikningum Markaðarins. Mætti þá með öðrum orðum segja að fjölskylda Ingimundar hafi 157-faldað fjárfestingu sína.

Sonur Ingimundar, Sveinn, var á meðal fyrstu samstarfsmanna Sigurðar Kjartans þegar hann stofnaði fyrirtækið í New York árið 2006 og hannaði meðal annars umbúðirnar um skyrið. Sveinn var á meðal stærstu hluthafa fyrirtækisins en eignarhlutur Sigurðar Kjartans nam, eftir því sem Markaðurinn kemst næst, um 25 prósentum.

Ingimundur, sem rekur arkitektastofu í Reykjavík, var einn nokkurra íslenskra fjárfesta sem keyptu lyfjaverksmiðjur á Spáni árið 2005 í gegnum félagið Invest Farma. Flestir hluthafanna seldu sumarið 2013 samtals 61 prósents hlut í lyfjafyrirtækinu til annars vegar Framtakssjóðs Íslands og hins vegar Burðaráss eignarhaldsfélags, sem var þá framtakssjóður í eigu Straums fjárfestingabanka, fyrir ríflega tíu milljarða.

Ingimundur á jafnframt lítinn hlut í Hval sem og í fjárfestingafélaginu Alfa en síðarnefnda félagið, sem er að mestu í eigu Benedikts og Einars Sveinssona, bræðra Ingimundar, fer með um 65 prósenta hlut í Kynnisferðum og 95 prósenta hlut í Tékklandi bifreiðaskoðun.

Tók við sér á árinu 2013

Eins og kunnugt er var tilkynnt um kaup Lactalis, stærsta mjólkurfyrirtækis heims með árlega veltu upp á jafnvirði 2.100 milljarða króna, á öllu hlutafé í The Icelandic Milk and Skyr Corporation í janúarbyrjun í fyrra. Fjárfestingabankinn JP Morgan leiddi söluferlið.

Vöxtur skyrfyrirtækisins hefur verið hraður á undanförnum árum og eru vörur þess nú fáanlegar í um 25 þúsund verslunum í öllum ríkjum Bandaríkjanna. Fram kom í Fréttablaðinu undir lok árs 2017 að talið væri að velta fyrirtækisins ykist um liðlega 50 prósent á árinu 2018 og yrði þá samtals um 200 milljónir dala, jafnvirði tæplega 24 milljarða króna.

Frá árinu 2013 hefur skyrið verið sú jógúrttegund sem hefur vaxið hvað hraðast á Bandaríkjamarkaði og er talið að fyrirtækið sé með um það bil tveggja prósenta markaðshlutdeild í jógúrtsölu þar í landi.

Sigurður Kjartan hefur lýst því í samtali við fjölmiðla hvernig hann hóf tilraunir með skyrgerð í eldhúsinu hjá sér í New York eftir gamalli uppskrift frá árinu 1963 sem móðir hans sendi honum í faxi frá Íslandi.

Áður en skyrframleiðslan hófst starfaði hann við fyrirtækjaráðgjöf hjá Deloitte á Wall Street en sagði upp þegar skyráhuginn kviknaði. Í kjölfarið kom hann framleiðslunni af stað á mjólkurbúi í uppsveitum New York og vörurnar enduðu í hillum stórverslana á borð við Whole Foods og Target.

„Auðvitað efast maður stundum en fyrir mér var það í raun aldrei í boði að gefast upp,“ sagði Sigurður Kjartan í samtali við mbl.is á síðasta ári.

Hluthafarnir hefðu sýnt honum þolinmæði og skilning á meðan hann byggði fyrirtækið upp og jafnframt hefði hann ávallt fengið góð viðbrögð við skyrinu. „Þannig að það var margt sem gerði það að verkum að maður hélt í vonina. Síðan hafa síðustu þrjú ár verið mjög góð. Þá fór að vera gangur í þessu.“