Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, og tengdir fjárfestar hafa lokið við hundrað milljóna króna innspýtingu í íslenska heilbrigðistæknifyrirtækið SidekickHealth en fjárfestahópurinn hefur lagt fyrirtækinu til hundruð milljóna frá stofnun þess. SidekickHealth er komið með annan fótinn inn um dyr alþjóðlega lyfjabransans eftir að hafa byrjað farsælt samstarf við tvö af fimm stærstu lyfjafyrirtækjum heims. Áformuð er önnur og stærri hlutafjáraukning undir lok árs.

SidekickHealth hefur þróað svokallaða stafræna heilbrigðismeðferð, þar sem tækninni er beitt til að bæta meðferð fólks með langvinna sjúkdóma svo sem sykursýki, bólgusjúkdóma og hjarta- og æðasjúkdóma. Félagið var stofnað árið 2013 af tveimur læknum, þeim Tryggva Þorgeirssyni og Sæmundi Oddssyni. Tryggvi segir í samtali við Fréttablaðið að tæknin grundvallist á hugmyndinni um fyrirbyggjandi læknisfræði.

„Strax eftir útskrift úr læknisfræðinni árið 2008 fann ég á eigin skinni að við læknar erum stöðugt að slökkva elda sem í mörgum tilfellum er hægt að fyrirbyggja. Það skýtur skökku við að samfélagið fjárfestir 80 prósent af heilbrigðisútgjöldum í að meðhöndla afleiðingar lífsstíls­tengdra sjúkdóma en aðeins 1,6 prósent af útgjöldum eru nýtt í fyrirbyggjandi aðgerðir.

Til að fyrirbyggja og meðhöndla þessa lífsstílstengdu sjúkdóma þarf að virkja sjúklingana sjálfa til að breyta um lífsstíl, tryggja meðferðarheldni og svo framvegis. Þar stendur hnífurinn í kúnni því við höfum einfaldlega ekki fjármagn eða starfsfólk til að sinna því sem skyldi inni á heilbrigðisstofnunum, enda þarf tuga klukkustunda meðferðarsamband til þess. Fjöldi einstaklinga með þessa lífsstílstengdu sjúkdóma er svo mikill að ómögulegt er að ná því án hjálpar tækninnar og þar komum við til sögunnar,“ segir Tryggvi.

Klínískar niðurstöður lykillinn

Eitt af því sem hefur skapað SidekickHealth sérstöðu er að fyrirtækið var stofnað af læknum og því var lögð áhersla á að tæknin byggði á heilbrigðisvísindum. Því er öfugt farið hjá mörgum fyrirtækjum af svipuðum meiði, að sögn Tryggva, sem eru stofnuð af tæknifólki. Í kjölfar beta-útgáfu árið 2015 var ákveðið að ráðast í klínískar rannsóknir sem sýndu góðar niðurstöður og voru fyrstu niðurstöður kynntar á vísindaþingi í Bandaríkjunum árið 2017.

„Það að vera með sterkar klínískar niðurstöður færði okkur strax upp um flokk og þannig náðum við samningi við eitt af fimm stærstu lyfjafyrirtækjum heims á síðasta ári í tengslum við nýja lyfjameðferð við tilteknum bólgusjúkdómi. Í vor var SidekickHealth notað samhliða lyfjameðferð hjá fyrstu sjúklingum á vegum þess fyrirtækis og niðurstöðurnar sem við fengum í kjölfarið voru frábærar.

„Það að vera með sterkar klínískar niðurstöður færði okkur strax upp um flokk og þannig náðum við samningi við eitt af fimm stærstu lyfjafyrirtækjum heims.“

Allt sem við mældum batnaði: Sjúklingar fundu fyrir meiri orku, þeim leið betur, þeir mundu betur að taka lyfin sín og þeir voru virkir alla meðferðina. Það var ekki síður mikilvægt að notendur sögðust vera betur í stakk búnir til að takast á við þær áskoranir sem fylgja sjúkdómnum, sama hvort er í vinnu eða einkalífi. Lyfjafyrirtækið var hæstánægt með niðurstöðurnar og við erum núna á lokastigi vinnu við rammasamning sem útvíkkar samstarfið til fleiri landa og á fleiri sjúkdómaflokka,“ segir Tryggvi, en samstarfið verður kynnt í haust.

Gríðarmikill ávinningur

SidekickHealth náði síðan samningi við annað af stærstu lyfjafyrirtækjum heims fyrir samstarf í tengslum við hjarta- og æðasjúkdóma, og er í viðræðum við fleiri. Í lyfjabransanum felast stór tækifæri en Tryggvi segir að lyfjarisarnir sjái mikinn hag í því að auka árangur af lyfjameðferðum með því að virkja sjúklinga á meðan á meðferðinni stendur.

„Það að vera komin með samninga við tvö af fimm stærstu lyfjafyrirtækjunum breytir öllum forsendum í viðræðum við næstu lyfjafyrirtæki. Samningarnir eru gæðavottorð og nú erum við komin í viðræður við flest af stærstu fyrirtækjunum.

Þau sjá tækifæri í að stórbæta árangurinn af lyfjameðferðunum sem tryggir þeim samkeppnisforskot og getur aukið endurgreiðslur frá tryggingafyrirtækjum á réttum forsendum, nefnilega betri meðferðarárangri. Fyrir hvert prósentustig sem árangurinn fyrir eitt lyf batnar getur ávinningurinn numið um 20-60 milljónum dala á ári,“ segir Tryggvi.

„Fyrir hvert prósentustig sem árangurinn fyrir eitt lyf batnar getur ávinningurinn numið um 20-60 milljónum dala á ári.“

„Sjúklingurinn er sá sem græðir mest vegna þess að útkoma meðferðarinnar verður betri þegar tekið er á vandanum með heildstæðum hætti. Það er kjarninn í okkar starfi og möguleikarnir eru gríðarmiklir.”

Novator og tengdir fjárfestar eru núna að setja um 100 milljónir króna í aukið hlutafé en þeir hafa verið leiðandi fjárfestar SidekickHealth frá upphafi ásamt Frumtaki II, auk þess sem verkefnið hefur fengið stuðning frá Tækniþróunarsjóði. Fjármagninu verður meðal annars varið í að ráða í átta ný sérfræðistörf.

Undir lok árs verður síðan ráðist í aðra og stærri hlutafjáraukningu þar sem núverandi hluthafar sjá fram á að taka þátt en einnig er horft til þess að fá einn eða tvo erlenda sjóði í hluthafahópinn.