Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans 0,75 prósentur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum.

Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum verða því 5,5 prósent en voru áður 4,75 prósent.

Ákvörðunin verður kynnt á blaðamannafundi kl. 09:30 í dag. Kynningin verður í höndum Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra, Rannveigar Sigurðardóttur, varaseðlabankastjóra peningastefnu, og Þórarins G. Péturssonar, aðalhagfræðings Seðlabankans.

Samkvæmt uppfærðri þjóðhagsspá Seðlabankans sem birt sé í ágústhefti Peningamála séu horfur á tæplega 6 prósenta hagvexti í ár sem sé 1,3 prósentum meiri vöxtur en spáð hafi verið í maí.  Segir í tilkynningu Seðlabankans að það stafi einkum af þróttmeiri einkaneyslu og hraðari bata í ferðaþjónustu.

Störfum heldur áfram að fjölga og atvinnuleysi að minnka og meiri spenna hefur myndast í þjóðarbúinu en áætlað var í maí.

Verðbólguhorfur hafa áfram versnað. Verðbólga jókst í júlí og mældist 9,9%. Gert er ráð fyrir að hún nái hámarki undir lok ársins í tæplega 11%. Verri verðbólguhorfur endurspegla kröftugri umsvif í þjóðarbúskapnum en gert var ráð fyrir í maí og þrálátari hækkanir á húsnæðismarkaði auk meiri alþjóðlegrar verðbólgu. Þá hafa verðbólguvæntingar hækkað enn frekar á flesta mælikvarða.

Peningastefnunefnd telur líklegt að herða þurfi taumhald peningastefnunnar enn frekar til að tryggja að verðbólga hjaðni í markmið innan ásættanlegs tíma. Peningastefnan mun á næstunni ráðast af þróun efnahagsumsvifa, verðbólgu og verðbólguvæntinga. Ákvarðanir í atvinnulífi, á vinnumarkaði og í ríkisfjármálum munu skipta miklu um hversu hátt vextir þurfa að fara.

Vextir verða því sem hér segir:

  1. Daglán 7,25%
    2. Lán gegn veði til 7 daga 6,25%
    3. Innlán bundin í 7 daga 5,50%
    4. Viðskiptareikningar 5,25%