Einkaviðræður standa nú yfir við erlendan aðila sem gerði skuldbindandi kauptilboð í ferðaskrifstofusamstæðuna TravelCo, eiganda Heimsferða, Terra Nova á Íslandi auk ferðaskrifstofa í Noregi, Finnlandi, Danmörku og Svíþjóð, en vonir standa til að salan geti klárast í lok þess mánaðar, samkvæmt heimildum Markaðarins.

Til greina kemur hins vegar að íslensku ferðaskrifstofunum, báðum eða annarri, verði haldið fyrir utan kaupin og þær seldar öðrum fjárfestum. Á síðasta fjórðungi ársins 2018 námu heildartekjur TravelCo um 5,8 milljörðum króna en mikill meirihluti þeirra tekna kemur til vegna starfseminnar utan Íslands.

Jón Karl Ólafsson, stjórnarformaður TravelCo, staðfestir í samtali við Markaðinn að viðræður standi yfir við einn aðila um kaup á samstæðunni en ekki sé hægt að upplýsa um nafn hans. Unnið sé nú að gerð áreiðanleikakönnunar og ætti niðurstaða hennar að liggja fyrir á næstu dögum.

Ferðaskrifstofufélagið var tekið yfir af Arion banka í júní á þessu ári vegna fjárhagserfiðleika og vanefnda við bankann. TravelCo, sem var stofnað í október fyrir um ári, hafði áður tekið yfir ferðaskrifstofur Primera Travel Group þegar flugfélagið Primera Air varð gjaldþrota en eigandi og stofnandi Primera Air var Andri Már Ingólfsson. Samkvæmt nýlega birtum ársreikningi TravelCo nam tap félagsins á síðustu þremur mánuðum ársins 2018 rúmlega þremur milljörðum króna og var eigið fé neikvætt um 2,3 milljarða í árslok. Í síðasta mánuði tilkynnti Arion banki að vegna erfiðleika í ferðaþjónustu þyrfti bankinn að niðurfæra eignir TravelCo um 600 milljónir króna.


Meiri áhugi á Terra Nova


Unnið hefur verið að undirbúningi og sölu á TravelCo um nokkurt skeið en í söluferlinu áttu áhugasamir fjárfestar þess kost að gera tilboð í tilteknar eignir samstæðunnar. Samkvæmt heimildum Markaðarins reyndist þannig umtalsvert meiri áhugi á Terra Nova heldur en Heimsferðum.

Á síðasta ári nam tap Heimsferða samtals 768 milljónum króna, sem kom til vegna gjaldfærðra krafna við gjaldþrot Primera Air og Prim­era Travel Group, en tekjur félagsins voru tæplega 4,3 milljarðar króna. Eigið fé félagsins nam 51 milljón króna í árslok 2018. Í ársreikningi Heimsferða kemur fram í skýrslu stjórnar, sem er undirrituð í lok ágúst, að í uppfærðri áætlun félagsins fyrir 2019 sé gert ráð fyrir að undirliggjandi hagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) verði um 65 milljónir.

Tap Terra Nova í fyrra var hins vegar um 3,3 milljónir evra, jafnvirði 450 milljóna króna, en rekstrarhagnaður félagsins var tæplega ein milljón evra. Þar réð mestu um tjón fyrirtækisins gjaldþrot Prim­era Travel Group en samkvæmt ársreikningi var það metið á um 4,1 milljón evra. Tekjur minnkuðu um rúmlega 2 milljónir evra á milli ára og voru samtals 15,4 milljónir evra 2018. Eigið fé var neikvætt um 1,8 milljónir evra í árslok 2018. Unnið er að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins og gera fjárhagsáætlanir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu sem nemur um 0,2 milljónum evra á þessu ári.

Mikið tap af starfsemi TravelCo eftir það tók til starfa í október á síðasta ári kom meðal annars til vegna þeirra óhagstæðu áhrifa sem gjaldþrot Primera air hafði á rekstrarniðurstöður ferðaheildsala. Í ársreikningi félagsins kemur fram í skýrslu stjórnar að endurskipuleggja hafi þurft flugáætlanir og gera nýja flugsamninga með mjög stuttum fyrirvara til að tryggja þegar seldar pakkaferðir og flugsæti. Þeir samningar hafi verið afar óhagstæðir. Ekki aðeins hafi sætisverð verið hærra en áður heldur hafi einnig þurft að kaupa mun meira magn af sætum en þörf var á. Viðbótarkostnaður vegna þessara óhagstæðu flugsamninga er metinn á um 768 milljónir.