Útboðið er hafið og lýkur því í fyrramálið.

Citigroup Global Markets Europe AG, fyrirtækjaráðgjöf og verðbréfamiðlun Íslandsbanka og J.P. Morgan SE hafa sameiginlega umsjón með viðskiptunum. HSBC Continental Europe og Fossar markaðir hf., munu hafa aðkomu að viðskiptunum sem söluráðgjafar. Þá munu ACRO verðbréf hf., Íslensk verðbréf hf., og Landsbankinn jafnframt starfa sem söluaðilar í útboðinu. STJ Advisors Group Limited er ráðgjafi Bankasýslu ríkisins. Lögfræðilegir ráðgjafar Bankasýslu ríkisins eru LOGOS slf. og White & Case LLP.

Verð á hlutabréfum Íslandsbanka var 122 kr. á hlut við lokun markaða í dag, þann 22. mars 2022. Verð á hlut í viðskiptunum verður ákvarðað í tilboðsferlinu.

Ákvörðun um útboðsgengi og endanlegan fjölda seldra hluta verður rökstudd af Bankasýslu ríkisins en endanleg ákvörðun er í höndum fjármála- og efnahagsráðherra. Þessi ákvörðun verður tekin þegar áætlaðar niðurstöður úr söluferlinu liggja fyrir og að teknu tilliti til meðal annars eftirfarandi þátta, dagslokagengis hlutabréfa Íslandsbanka á aðalmarkaði Nasdaq Iceland, markaðsaðstæðna, eftirspurnar og öðrum þáttum.

Tilkynnt verður um útboðsgengi og endanlegan fjölda seldra hluta í sérstakri tilkynningu.

Gert er ráð fyrir að úthlutun fari fram að viðskipum loknum og úthlutun hluta til þeirra fjárfesta sem sækjast eftir að taka þátt í viðskiptunum verður ákveðin af Bankasýslu ríkisins í samráði við umsjónaraðilana.

Söfnun tilboða hefst þegar í stað og getur lokið hvenær sem er með skömmum fyrirvara. Gert er ráð fyrir að niðurstöður söluferlisins verði birtar fyrir opnun markaða á morgun, 23. mars 2022 kl. 9:30. Uppgjör viðskiptanna fer fram þann 28. mars 2022.

Bankasýsla ríkisins hefur skuldbundið sig til að selja ekki frekari hlut í bankanum í 90 daga eftir að viðskiptin ganga í gegn, nema með samþykki umsjónaraðila útboðsins, eða í tengslum við hvers konar endurkaup Íslandsbanka á eigin hlutum á framangreindu tímabili.

Ríkissjóður Íslands á 65 prósent útistandandi hluta í Íslandsbanka og fer Bankasýsla ríkisins með eignarhlutina í samræmi við lög nr. 88/2009. Þann 18. mars 2022 heimilaði fjármála- og efnahagsráðherra Bankasýslu ríkisins að selja hluti ríkissjóðs í Íslandsbanka í nokkrum skrefum að höfðu samráði við ráðherra. Heimild þessi er í gildi til loka árs 2023. Áætlað er að hlutur ríkissjóðs í Íslandsbanka fari undir 50 prósent eftir viðskiptin.