Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur sent tuttugu og einu sveitarfélagi aðvörun vegna aukinnar skuldsetningar og slæmrar rekstrarstöðu.

Nefndin hefur jafnframt óskað eftir því að bréf, þar sem athugasemdirnar eru útlistaðar, verði lagt fram í viðkomandi sveitarstjórnum.

Samkvæmt nefndinni er róðurinn þyngstur í þeim sveitarfélögum þar sem reksturinn er undir þremur eða fleiri lágmarksviðmiðum um skuldastöðu og heilbrigðan rekstur.

Sveitarfélögin sem um ræðir eru: Árborg, Reykjavík, Seltjarnarnes, Skagaströnd, Tálknafjörður og Húnaþing vestra.

Hin sveitarfélögin fimmtán sem fengu bréf frá eftirlitsnefndinni að þessu sinni eru:

Grundarfjörður, Húnabyggð, Hveragerði, Múlaþing, Norðurþing, Skagafjörður, Vogar, Vesturbyggð, Akranes, Akureyri, Dalabyggð, Hafnarfjörður, Ísafjarðarbær, Kópavogur og Vopnafjarðarhreppur.

í skriflegu svari nefndarinnar við fyrirspurn Fréttablaðsins kemur fram að fjárhagsstaða umræddra sveitarfélaga sé æði misjöfn.

Í sumum tilvikum sé um lítilsháttar frávik frá fjárhagsviðmiðum að ræða á meðan fjárhagsvandi annarra sé alvarlegri.

Varhugavert geti því verið að draga of víðtækar ályktanir um fjárhagsvanda allra þeirra sveitarfélaga sem hafi fengið bréf að þessu sinni.