Origo hagnaðist um 138 milljónir króna á öðrum ársfjórðungi samanborið við 15 milljón króna hagnað á sama tíma fyrir ári. Tekjurnar drógust saman um sjö prósent á milli ára og námu 3,7 milljörðum króna á fjórðungnum. Það skýrist af því að Tempo er ekki lengur hluti af samstæðunni. Tekjuvöxtur án Tempo var 7,9 prósent á öðrum ársfjórðungi.

„Rekstur Origo á fyrri árshelmingi 2019 gekk ágætlega miðað við aðstæður, betri en á síðasta ári, en þó heldur undir væntingum.“

„Rekstur Origo á fyrri árshelmingi 2019 gekk ágætlega miðað við aðstæður, betri en á síðasta ári, en þó heldur undir væntingum,“ segir Finnur Oddsson, forstjóri fyrirtækisins í tilkynningu. „Afkoma af hugbúnaðartengdri starfsemi hefur verið góð að undanförnu og hefur vægi hugbúnaðarlausna verið markvisst aukið í rekstri Origo með áherslu á þróun og fjárfestingu á því sviði. Lakari afkoma hefur verið að rekstrarþjónustu og sölu á notendabúnaði en við höfum leitast við að auka hagræði í öllum okkar rekstri, m.a. með útvistun afmarkaðra verkefna og aukinni sjálfvirknivæðingu í eigin starfsemi og fyrir viðskiptavini okkar. Þeirri vegferð verður haldið áfram.

Þegar horft er til afmarkaðra þátta í starfsemi Origo, þá hefur heldur hægt á búnaðarsölu eftir því sem liðið hefur á árið og spilar óvissa um efnahagshorfur þar eflaust inn í. Fyrirtæki og einstaklingar virðast vera meira hikandi við stærri fjárfestingar sem hefur bein áhrif á bæði vörusölu og framlegð, en launakostnaður hefur hækkað m.v. sama tímabil í fyrra. Nýleg aðkoma okkar að Tölvuteki mun treysta mikilvæga söluleið fyrir PC notendabúnað til einstaklinga og gerir Origo kleift að einbeita sér fyrst og fremst að beinni sölu til fyrirtækja og endursöluaðila.“

Hann segir að það það sé áfram góð eftirspurn eftir almennri upplýsingatækniþjónustu og rekstri frá Origo, m.a. útvistun grunnþjónustu og stuðning við sérverkefni til að auka sjálfvirkni ferla hjá viðskiptavinum og styðja við stafræna vegferð þeirra. Að sama skapi sé mjög góður vöxtur í sölu viðskipta- og hugbúnaðarlausna þar sem áfram er unnið að því að efla vöruframboð og auka fjölbreytni með eigin þróun og ytri fjárfestingum.