Mikil eftirspurn var eftir hlutum og þurftu söluaðilar að skerða verulega úthlutun til viðskiptavina sinna. Stórir fjárfestar hafa kvartað undan lítilli úthlutun og lýst því yfir að hægt hefði verið að fá talsvert hærra verð fyrir hlutinn, en hann var seldur með rúmlega 4 prósenta afslætti frá lokaverði á deginum, þrátt fyrir mikla umfram eftirspurn.

Meðal kaupenda í útboðinu var Ásmundur Tryggvason, framkvæmdastjóri fyrirtækja og fjárfesta Íslandsbanka, Ari Daníelsson, stjórnarmaður í bankanum, og Ríkharður Daðason, fjárfestir og eiginmaður samskiptastjóra bankans.

Kaup þeirra voru flöggunarskyld til kauphallar, þar sem þeir eru skilgreindir sem innherjar í Íslandsbanka.

Einnig voru meðal kaupenda tveir starfsmenn Verðbréfamiðlunar Íslandsbanka, sem var einn söluaðila útboðsins; Ómar Özcan, og Geir Oddur Ólafsson, sem keypti fyrir rúma 1,1 milljón, sem var lægsta fjárhæð viðskipta í útboðinu.

Athygli hefur vakið að regluvörður Íslandsbanka skuli hafa heimilað starfsmönnum verðbréfamiðlunar bankans kaup á hlutum í útboðinu og þeir hafi ekki verið skilgreindir sem innherjar.

Jón Gunnar Jónsson, forstjóri Bankasýslu ríkisins, sagði í viðtali við Stöð 2 í síðustu viku að slíkt fæli í sér hagsmunaárekstur og hann þekkti ekki til þess að slíkt liðist við hlutafjárútboð á erlendum mörkuðum – það geti skaðað orðspor fjármálafyrirtækjanna.

Fjármálaeftirlitið rannsakar nú þátttöku starfsmanna söluaðila útboðsins í sjálfu útboðinu.

Í samtali við Fréttablaðið sagði Birna Einarsdóttir regluvörð Íslandsbanka starfa eftir reglum sem stjórn bankans setur.

Aðspurð um það hvort hún teldi reglur bankans fullnægjandi í ljósi þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið og þess að fullyrt er að á erlendum mörkuðum fengju starfsmenn söluaðila ekki að taka þátt í útboðum af þessu tagi, sagði Birna reglur bankans um þátttöku starfsmanna í útboðum verða rýndar í framhaldinu.

„Núgildandi reglur bankans heimila starfsmönnum Verðbréfamiðlunar að leggja fram skuldbindandi óafturkræft tilboð, að fenginni heimild regluvörslu, við upphaf tilboðstímabils. Mörk eru sett um hámarksáskrift starfsmanna og reglurnar kveða á um 30 daga lágmarkseignarhaldstíma starfsmanna.“

Birna segir starfsmenn sem tóku þátt skilgreinda sem fagfjárfesta og þeir hafi uppfyllt öll þátttökuskilyrði útboðsins.

„Umsjón með tilboðsbók útboðsins var ekki hjá Verðbréfamiðlun og Íslandsbanki var einn af átta söluaðilum útboðsins. Sömu reglur giltu um þátttöku starfsmanna bankans í hlutafjárútboði bankans síðastliðið vor, eins og skýrlega kom fram án þess að gerðar væru athugasemdir við efni þeirra af hálfu Bankasýslunnar eða annarra,“ segir Birna.

Hún vildi ekki tjá sig um það hvort reglur bankans um viðskipti starfsmanna væru á skjön við það sem þekkist á erlendum mörkuðum. Sagði hún bankann vera að fara yfir reglurnar og framkvæmd þessa útboðs sérstaklega. Það starf færi meðal annars fram vegna beiðni Fjármálaeftirlitsins um upplýsingar. Frestur til að skila svörum til FME er til 25. apríl og fyrir þann tíma mun Íslandsbanki ekki tjá sig frekar efnislega um málið, að sögn Birnu Einarsdóttur, bankastjóra.