Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, segir að frumvarpsdrögin sem kynnt voru í dag séu mikil vonbrigði. Í þeim sé lögð til veruleg veiking á samkeppnislögum sem muni rýra kjör almennings.

„Það er alvarlegt að með frumvarpinu er lagt til að felld verði niður heimild Samkeppniseftirlitsins til málskots til dómstóla til að verja hagsmuni almennings og fyrirtækja sem orðið hafa fyrir samkeppnishindrunum,“ segir Páll Gunnar í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins. Þannig verði Samkeppniseftirlitinu gert ókleift að tryggja að hagsmunir þessara aðila fái fullnaðarúrlausn fyrir dómstólum.

„Stór fyrirtæki sem eru ósátt við úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála geta borið þá undir héraðsdóm, Landsrétt og eftir atvikum Hæstarétt. Verði frumvarpið að lögum mun hins vegar engin gæslumaður almannahagsmuna geta borið úrskurði nefndarinnar undir dómstóla. Verður þá skapað kerfi þar sem hagsmunagæsla fyrirtækja nýtur að þessu leyti forgangs og yfirburða gagnvart hagsmunum neytenda og smærri fyrirtækja.“

Hann segir að einnig sé mikið áhyggjuefni að lögð verði niður heimild eftirlitsins til að grípa til íhlutunar vegna tiltekinna skaðlegra samkeppnisaðstæðna, en þessi heimild geri eftirlitinu t.d. kleift að koma í veg fyrir að fyrirtæki sitji óárétt að einokunarhagnaði almenningi til tjóns.

„Þá er líka ljóst að frumvarpið er í hróplegu ósamræmi við aðgerðir á vettvangi ráðuneytisins, í samstarfi við OECD, sem miðar að því að draga úr samkeppnishindrunum , þ. á m. reglubyrði, sem stafar af lögum og reglum,“ segir Páll Gunnar.

„Sú vinna miðar að því að efla samkeppni, almenningi til hagsbóta, á meðan tillögur frumvarpsins hafa í veigamiklum atriðum þveröfug áhrif, þ.e. veikja samkeppnislögin og draga úr möguleikum Samkeppniseftirlitsins til að stuðla að aukinni samkeppni.“