Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) nam 27 milljónum Bandaríkjadala (3,4 milljörðum króna) eða 16 prósent af veltu á fyrsta ársfjórðungi 2022.

Salan nam 170 milljónum Bandaríkjadala (21,8 milljörðum íslenskra króna). Söluvöxtur nam 10 prósentum í staðbundinni mynt og innri vöxtur var 6 prósent í ársfjórðungnum.

Innri vöxtur var 6 prósent á stoðtækjum og 5 prósent á spelkum og stuðningsvörum á fyrsta ársfjórðungi 2022.

Þann 24. febrúar hætti Össur að selja til Rússlands vegna stríðsins og hefur ákveðið að viðhalda því á meðan ástandið er óbreytt. Sala Össurar til Rússlands var um 1 prósent af sölu félagsins árið 2021.

Á fyrsta ársfjórðungi gekk Össur frá kaupum á fyrirtæki með alls 10 milljónir Bandaríkjadala (um 1,3 milljörðum íslenskra króna) í ársveltu.

Skuldsetningarhlutfallið var 2.5x í lok ársfjórðungsins, innan bilsins 2.0x-3.0x sem skilgreint er í stefnu félagsins um fjármagnsskipan og arðgreiðslur.

Þann 14. febrúar kynnti Össur nýja endurkaupaáætlun og hóf endurkaup á eigin bréfum.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 er óbreytt og gerir ráð um 6-9 prósenta innri vexti, um 20-21 prósent EBITDA framlegð að teknu tilliti til einskiptisliða, 3-4 prósenta fjárfestingarhlutfalli og virku skatthlutfalli á bilinu 23-24 prósent.

Sveinn Sölvason, forstjóri:

„Við sjáum jákvæða þróun á eftirspurn eftir stoðtækjum, spelkum og stuðningsvörum á okkar helstu mörkuðum. Við skiluðum góðum innri vexti þrátt fyrir að hafa orðið fyrir áhrifum af COVID-19 á fyrstu mánuðum ársins. Við erum að fást við skammtíma verðhækkanir í aðfangakeðjunni en gert er ráð fyrir að það dragi úr áhrifum þeirra. Við höfum nú sett Power Knee, heimsins fyrsta stoðtækjahné með innbyggðum mótor, á markað á öllum helstu markaðssvæðum okkar með góðum árangri og fengið framúrskarandi endurgjöf. Vegna áherslu okkar á sjálfbæra þróun og samfélagslega ábyrgð gáfum við út okkar árlegu sjálfbærniskýrslu í ársfjórðungnum og erum staðráðin í að halda áfram að veita notendum okkar líf án takmarkana.“