Það er mikilvægt fyrir orðspor Ardian að rekstur Mílu gangi vel fyrir sig á meðan fjarskiptainnviðafyrirtækið lýtur okkar stjórn því það er grundvöllur þess að við getum fjárfest á nýjan leik í innviðum í öðrum löndum. Þetta segir Daniel von der Schulenburg, framkvæmdastjóri hjá hinu franska Ardian.

Kaup innviðasjóðs Ardian á fjarskiptainnviðafyrirtækinu Mílu er stærsta erlenda fjárfesting hér á landi frá árinu 2008, samkvæmt gögnum frá Íslandsstofu. Heildarvirði kaupanna, það er samanlagt virði hlutafjár og skulda, er 78 milljarðar króna (e. enterprise value). Ardian er einn stærsti fjárfestir í innviðum í heiminum. Fjárfestar á borð við lífeyrissjóði og tryggingafélög leggja fé í sjóðina sem Ardian stýrir.

Schulenburg segir að unnið sé að því að íslenskir lífeyrissjóðir eignist 20 prósenta hlut í Mílu. „Við vinnum með þeim hætti í flestum löndum. Samstarfið hjálpar okkur að aðlagast staðháttum og skilja markaðinn. Það er sömuleiðis jákvætt fyrir okkur að hafa innlenda bandamenn en að sama skapi er það gott fyrir landið því þá geta innlendir hluthafar haft hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi,“ segir hann.

Schulenburg segir að í flestum löndum tali samkeppniseftirlit fyrir því að fjarskiptafélögum sé skipt upp á sama veg og unnið er að með Símann og Mílu, sem sé að fjarskiptainnviðir séu reknir í sjálfstæðu félagi og fjarskiptafélög sem veiti endanotendum þjónustu starfi sjálfstætt.

Ardian sér tækifæri í því að sjálfstæð Míla geti aflað viðskipta sem fyrirtækinu tekst ekki á meðan það er í eigu Símans. Keppinautar Símans setja það fyrir sig að eiga í viðskiptum við dótturfyrirtæki hans, að sögn Schulenburg.

Aðspurður hve mikill vöxturinn geti orðið þegar Míla tilheyri ekki lengur Símanum segir Schulenburg erfitt að segja til um það. Hann horfir fram á tekjuvöxt í ljósleiðarakerfinu, farsímakerfinu og því að fjarskiptafyrirtæki deili innviðum auk þess sem mikill vöxtur sé almennt í fjarskiptum. „Segja má að Míla sé vaxtarfyrirtæki,“ segir hann.

Schulenburg segir að undir stjórn Ardian muni Míla fjárfesta hraðar í innviðum en áður. Síminn hafi staðið frammi fyrir þeim valkostum að fjárfesta í innviðum eða þjónustu en arðsemin af þjónustu sé alla jafna meiri. Ardian vilji fjárfesta í ríkari mæli í ljósleiðaravæðingu víða um land og 5G-farsímaneti. Við það verði gagnaflutningar hraðari.

„Við viljum bjóða upp á bestu tengingarnar á besta verðinu,“ segir hann. „Stafrænir innviðir eru mikilvægir fyrir Ísland.“

Aðspurður hve mikið eigi að auka fjárfestinguna segist Schulenburg ekki geta sagt til um það að svo stöddu. Samkeppniseftirlitið og þjóðaröryggisráð eigi eftir að samþykkja söluna. Vonandi verði það í vor. Að svo búnu geti Ardian unnið nánar með stjórnendum Mílu.

Fram hefur komið í Markaðnum að forstjóri Mílu geri ráð fyrir því að fjárfestingarnar aukist úr um það bil tveimur til þremur milljörðum króna á ári í fjóra milljarða á ári eftir að kaupin ganga í gegn.

Schulenburg segir að fjárfestingarnar verði fjármagnaðar með blöndu af nýju hlutafé og lánum. „Við erum einn stærsti innviðafjárfestir í heimi. Okkar hlutverk er að byggja upp innviði og við höfum fé til að styðja við uppbyggingu Mílu,“ segir hann.

Aðspurður hvort Míla muni greiða arð á sama tíma og fjárfest verði í ríkari mæli í innviðum félagsins segir Schulenburg að í upphafi verði „litlar ef einhverjar“ arðgreiðslur því fjármunir verði nýttir til að fjármagna uppbygginguna. Það sé hefðbundið verklag hjá Ardian.

Líftími sjóðsins sem keypti Mílu er 15 ár og er eitt ár liðið frá stofnun. Það þýðir að Ardian hefur í raun 14 ár til að selja Mílu í því skyni að skila fjárfestum í sjóðnum fjármunum sínum. „Við framlengjum oft sjóðina,“ segir Schulenburg og bætir við að eins stofni Ardian nýja sjóði sem geti tekið við eldri fjárfestingum. Því geti Ardian haft Mílu innan sinna vébanda lengur en líftími sjóðsins gefi til kynna.

Aðspurður hvort það sé einhver sem Schulenburg myndi ekki vilja selja Mílu til segir hann að Ardian lúti reglum Evrópusambandsins sem snúi að því að fyrirtækið verði að þekkja vel við hvern það eigi viðskipti. „Það útilokar alla sem þú vilt ekki að kaupi fyrirtækið. Ef við seljum Mílu viljum við að salan sé farsæl fyrir Mílu og Ísland. Að sama skapi myndi ríkisstjórnin taka söluna til skoðunar, rétt eins og í okkar tilfelli, og getur hafnað henni.“

Nei, við munum ekki hækka verð

„Nei, við munum ekki hækka verð,“ segir Schulenburg spurður hvort Ardian muni hækka verð hjá Mílu eins og sumir óttast ef marka má opinbera umræðu. „Meirihluti tekna Mílu er ákvarðaður af Fjarskiptastofnun og því geta stjórnendur fyrirtækis ekki hækkað verð þó þeir vildu en við horfum heldur ekki til þess.“

Ríkið getur ekki fjármagnað allar fjárfestingar í innviðum

„Að mínum dómi er það af hinu góða að innviðir séu fjármagnaðir af einkafjárfestum,“ segir Schulenberg aðspurður hvað honum finnist um umræðu um að innviðir eigi að vera í eigu hins opinbera. „Innviðir, sérstaklega fjarskiptainnviðir, kalla á miklar fjárfestingar. Ríkið getur ekki fjármagnað allar fjárfestingar í innviðum. Þess vegna er skynsamlegt að fá fjárfesta að borðinu. Aridan hefur fjárfest víða um heim í innviðum. Við getum því dregið að erlenda sérþekkingu sem mun auka hagkvæmni í rekstri,“ segir hann.