Tryggingafélagið TM lauk í gær við kaup sín á Lykli fjármögnun með greiðslu hluta kaupverðsins, eftir því sem fram kemur í tilkynningu sem félagið sendi Kauphöllinni síðdegis í gær. Starfsemi eignaleigufélagsins verður færð í höfuðstöðvar tryggingafélagsins á næstu vikum og er stefnt að því að öll starfsemin verði komin þangað í febrúar.

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, var kjörinn stjórnarformaður Lykils á hluthafafundi félagsins í gær en auk hans skipa nýja stjórn þau Kristín Friðgeirsdóttir, stjórnarmaður í TM, Markús Hörður Árnason, forstöðumaður fjárfestinga tryggingafélagsins, Óskar Baldvin Hauksson, framkvæmdastjóri fjármála og reksturs, og Örvar Kærnested, stjórnarformaður TM.

Sem kunnugt er náðist samkomulag um kaupin síðasta haust en kaupverðið er 9.250 milljónir króna auk hagnaðar Lykils á síðasta ári sem TM mun greiða seljanda, eignaumýslufélaginu Klakka.

Öllum fyrirvörum vegna kaupanna, þ.e. um samþykki hluthafafundar TM, Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlitsins, hefur verið aflétt og var endanlega lokið við kaupin í gær með greiðslu kaupverðsins, að undanskildu því sem nemur hagnaði Lykils árið 2019. Er Lykill því orðinn hluti af samstæðu tryggingafélagsins.

Í tilkynningu TM segir að eftirleiðis muni starfsemi félagsins skiptast í þrjár jafn mikilvægar stoðir: vátryggingar, fjármögnun og fjárfestingar. Fjölmörg tækifæri felist í kaupunum til þess að bæta arðsemi, ná fram samlegðaráhrifum í tekjum og kostnaði, fjölga fjármögnunarkostum, lækka fjármagnskostnað og gera fjármagnsskipan hagkvæmari. Margvísleg samþættingarverkefni til þess að ná markmiðum um samlegðaráhrif séu þegar hafin.

Sigurður segir í tilkynningunni að kaupin muni styrkja samstæðu TM, auka hagnað til hluthafa og skapa spennandi tækifæri í vátrygginga- og fjármálaþjónustu á næstu misserum.

„Við erum þakklát fyrir þann stuðning sem við fengum frá hluthöfum í ferlinu og hlökkum til næstu skrefa í þróun samstæðunnar. Það er skemmtileg áskorun að leiða saman þessi tvö félög og markmið okkar er að nýta styrkleika hvors fyrir sig og með öflugum hópi starfsmanna sækja fram í fjármálaþjónustu til einstaklinga og fyrirtækja. Það eru spennandi tímar framundan,“ er haft eftir Sigurði í tilkynningunni.

Jón Örn Guðmundsson, forstjóri Klakka, segir kaupin marka tímamót í sögu Lykils sem eigi meira en þriggja áratuga langa sögu í fjármögnun bíla- og atvinnutækja hér á landi. Lykill sé mjög sterkt félag á íslenskum fjármögnunarmarkaði og það sé ánægjulegt fyrir alla sem komu að endurskipulagningu þess á sínum tíma að sjá það vaxa og dafna.

„Þessi niðurstaða er góð fyrir kröfuhafa og hluthafa Klakka. Hún er auk þess ánægjuleg fyrir starfsfólk Lykils sem fær nú framtíðareiganda og hefur nýja og spennandi vegferð með TM. Þá munu viðskiptavinir TM og Lykils í kjölfar viðskiptanna fá aðgang að enn fjölbreyttari þjónustu tengdri bílatryggingum og fjármögnun, allri á einum stað,“ segir Jón Örn enn fremur.

Ráðgjafar TM í viðskiptunum voru BBA // Fjeldco, Deloitte og KPMG.