Hagnaður Landsnets á árunum 2011 til 2018 var samanlagður um 17,9 milljarðar króna en leyfð arðsemi var allt að 31,9 milljarðar króna. Þar af leiðandi hafnar fyrirtækið niðurstöðu skýrslu Summu um að arðsemi Landsnets hafi verið yfir leyfðum mörkum. Fjallað var um minnisblað Summu í Markaðnum fyrr í þessari viku, en Landsnet hefur nú sent frá sér tilkynningu vegna málsins.

„Leyfð arðsemi Landsnets er ákveðin af Orkustofnun á hverju ári og er ákvörðunin birt sem upphæð en ekki hlutfall af eigin fé. Á umræddu tímabili sem fjallað er um í greininni, árin 2011-2018, er leyfð arðsemi fyrirtækisins 31,9 milljarðar kr. en hagnaður mun lægri eða 17,9 milljarðar kr. Arðsemi er ákvörðuð á grundvelli vegins fjármagnskostnaðar (WACC) og Orkustofnun ákvarðar hana að fengnu áliti óháðra sérfræðinga. Í ákvörðun um veginn fjármagnskostnað er sett viðmið um 45% eiginfjárhlutfall en eiginfjárhlutfall fyrirtækisins var á þessu tímabili mun lægra en ofangreint viðmið. Í þessu fólst ákvörðun um að heimila félaginu að byggja upp eigið fé til að tryggja rekstur þess og hagkvæmari fjármögnun til framtíðar. Landsnet hafnar því, eins og gefið er í skyn, að arðsemi Landsnets sé ekki innan löglegra marka,“ segir í tilkynningu Landsnets.

Í umfjöllun Summu voru gerðar athugasemdir við að eignastofn Landsnets hafi verið færður úr krónum yfir í Bandaríkjadali á þeim tímapunkti sem íslenskra krónan var í sögulegum hæðum. Þar af leiðandi sé eignastofn Landsnets hugsanlega of hátt metinn, sem leiði svo til gjaldskrárhækkana. „Í minnisblaði Summu sem greinin er byggð á er haldið fram að gengi bandaríkjadollars 61 kr. sé notað til að umbreyta öllum eignum á árinu 2011. Þetta er rangt því umrætt gengi var eingöngu notað til að umbreyta eignum sem til voru í eignarstofni félagsins þann 31.7.2007 og eingöngu þeim eignum sem tilheyra gjaldskrá stórnotenda. Eftir það er notað raungengi fjárfestinga við eignfærslu hvers árs samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og raforkulögum,“ segir í tilkynningunni.

„Yfirfærsla hluta eignastofns yfir í Bandaríkjadal leiddi því alls ekki til tvöföldunar á eignarstofni eins og haldið er fram í minnisblaði Summu og niðurstaða þeirra byggð á misskilningi og órökstuddum forsendum. Ákvörðun um yfirfærslu þessara eigna yfir í Bandaríkjadal var mikið rædd á sínum tíma. Hagaðilar komu að þeirri umræðu með mismunandi hagsmuni að leiðarljósi og lágu þær skoðanir fyrir áður en niðurstaðan var fest í lög af Alþingi.“ Er haft eftir Guðmundi Inga Ásmundssyni, forstjóra Landsnets.

Loks segir Landsnet að eignarstofn sem Orkustofnun miðar við í dag sé í samræmi við raunvirði flutningskerfisins eins og það birtist endurskoðað í bókum félagsins og metið af fagaðilum.