Dótturfélag Kviku mun í lok árs hætta að stýra tveimur breskum veðlánasjóðum sem glímt hafa við rekstrarvanda. Sjóðirnir eru í slitameðferð. Ákveðið hefur verið að færa stýringu þeirra til sjóðanna sjálfra því um er að ræða sjálfstæðar rekstrareiningar með sjálfstæðar stjórnir. Þetta segir Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kviku í Bretlandi, í samtali við Markaðinn.

Glímdu við vanda þegar KKV tók við rekstrinum

KKV Investment Management, sem er sjóðastýringarfélag í meirihlutaeigu Kvika Securities, dótturfélags Kviku í Bretlandi, tók við rekstri sjóðanna í júní 2020 en þá glímdu þeir við rekstrarvanda sem hafði leitt til þess að stjórnir sjóðanna færðu stýringu þeirra til KKV.

„Stuttu áður en KKV tók við stýringu sjóðanna hafði verðmæti eigna þeirra verið niðurfært umtalsvert vegna stöðu ákveðinna eigna. Fljótlega eftir að við tókum yfir kom svo í ljós að staða margra eigna var verri en gert var ráð fyrir og að þörf væri á frekari niðurfærslum. Okkar verkefni hefur fyrst og fremst verið að selja eignir og skila fjármunum til hluthafa. Það hefur gengið vel og við höfum skilað yfir 130 milljónum punda [tæplega 23 milljörðum íslenskra króna, innsk. blm.] til hluthafa á árinu 2021. Okkur hefur tekist vel til að vinna fyrir hluthafa við erfiðar aðstæður,“ segir hann.

Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kviku í Bretlandi.
Mynd/Aðsend

Gunnar segir að stærri sjóðurinn hafi verið rúmlega 380 milljónir punda að stærð, jafnvirði rúmlega 66 milljarða króna, þegar KKV tók við eignaumsýslunni. Í nóvember síðastliðnum hafi verið tilkynnt um umtalsverða virðisrýrnun og sjóðurinn hafi verið rúmlega 220 milljónir punda við lok árs. Það sem af sé ári hafi rúmlega 100 milljónum punda verið skilað til hluthafa. Sjóðurinn sé því nú um 100 milljónir punda að verðmætum.

Minni sjóðurinn hafi verið um 45 milljónir punda að stærð en sé nú um 20 milljónir. „Eignaumsýslan fór því úr um 420 milljónum [jafnvirði rúmlega 73 milljörðum, innsk. blm.] í um 120 milljónir punda [jafnvirði tæplega 21 milljarð, innsk. blm.] en þóknanir KKV byggja á stærð sjóðanna. Tekjurnar hafa því farið lækkandi eftir því sem sjóðirnir minnka. Tekjur af stýringu standa því ekki undir kostnaði. Undanfarnar vikur hafa staðið yfir viðræður á milli KKV og stjórna sjóðanna um endurskoðun á fyrirkomulagi þóknana og þessar viðræður hafa leitt það af sér að aðilar eru sammála um að best sé að afhenda stjórnum sjóðanna stýringu eignanna við lok árs. Það er góð niðurstaða en það veldur okkur vonbrigðum hvernig málin varðandi þessa sjóði hafa þróast,“ segir hann.

Stofnun KKV og yfirtaka sjóðastýringarinnar á veðlánasjóðunum leiðir til taps fyrir Kviku. Gunnar segir að tapið sé ekki stórt og að búið sé að taka tillit til þess að fullu í uppgjöri bankans. „Þetta var í upphafi tiltölulega lítil fjárfesting því við tókum við tekjuberandi sjóðum,“ segir Gunnar.

Ætluðu að stofna fleiri lánasjóði

Hann segir að upphaflega hafi staðið til að KKV myndi stofna fleiri lánasjóði. Það hafi ekki gengið eftir sem megi að stóru leyti rekja til erfiðra markaðsaðstæðna vegna Covid-19. Almennt sé erfitt fyrir nýja rekstraraðila að sækja fé til fjárfesta í nýja sjóði og að það hafi reynst ómögulegt þegar ekki sé hægt að hitta þá augliti til auglitis vegna samkomutakmarkana. Hins vegar horfi fjárfestar nú einkum til fjárfestingatækifæra í hlutabréfum en ekki skuldabréfum þegar vaxtastigið sé jafn lágt og raun ber vitni. Þess vegna verði beðið með framrás KKV um sinn.

„Starfsmönnum KKV hefur farið fækkandi og gert er ráð fyrir að einhverjir starfsmenn fyrirtækisins muni hefja störf fyrir sjóðina,“ segir hann.

Sex starfsmenn hjá Kviku í Bretlandi

Kvika rekur sex manna skrifstofu í Bretlandi sem sinnir eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf. „Heilt yfir hefur starfsemi gengið vonum framar í ljósi þeirra takmarkana sem Covid-19 hefur sett okkur,“ segir Gunnar.