Samkeppniseftirlitinu barst í gær styttri samrunatilkynning vegna kaupa sjóðastýringarfyrirtækisins Ardian France SA á Mílu, dótturfélagi Símans. Heimilt er að tilkynna samruna með styttri tilkynningu að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Þetta kemur fram á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins.

Kaup innviðasjóðs Ardian á fjarskiptainnviðafyrirtækinu Mílu er stærsta erlenda fjárfesting hér á landi frá árinu 2008, samkvæmt gögnum frá Íslandsstofu. Heildarvirði kaupanna, það er samanlagt virði hlutafjár og skulda, er 78 milljarðar króna (e. enterprise value). Ardian er einn stærsti fjárfestir í innviðum í heiminum. Fjárfestar á borð við lífeyrissjóði og tryggingafélög leggja fé í sjóðina sem Ardian stýrir.

Samkeppniseftirlitið, sem hefur átt í samskiptum við samrunaaðila í aðdraganda tilkynningarinnar, mun næst fara yfir tilkynninguna sem nú hefur verið móttekin og meta hvort hún sé fullnægjandi, þ.e. hvort hún innihaldi allar nauðsynlegar upplýsingar um samrunann eins og reglur kveða á um.

Tímafrestir til rannsóknar á samrunanum byrja ekki að líða fyrr en fullnægjandi tilkynning hefur borist.

Samrunatilkynning Ardian og Mílu kemur í kjölfar þess að samrunaaðilar upplýstu um viðskiptin upphaflega með bréfi þann 1. nóvember 2021, en tóku þá fram að samruninn væri ekki tilkynningarskyldur að þeirra mati vegna lítillar starfsemi Ardian á Íslandi.

Samkeppniseftirlitið kallaði eftir tilkynningu vegna samrunans 19. nóvember síðastliðinn. Að mati Samkeppniseftirlitsins var tilefni til þess að óska eftir samrunaskrá vegna kaupanna og taka þau til skoðunar á grundvelli samrunaákvæða samkeppnislaga eins og lögin heimila.

Samrunaaðilar upplýstu aftur á móti þann 22. desember síðastliðinn að velta Ardian og dótturfélaga væri meiri hérlendis en þeir hefðu áður talið. Samruninn væri því tilkynningarskyldur og aðilum skylt að tilkynna samrunann til Samkeppniseftirlitsins í samræmi við samkeppnislög.