Kaldalón hefur upplýst Kauphöllina um kaup á fasteignum fyrir fimm milljarða króna. „Með kaupum á vöruhúsum og geymsluhúsnæði á lykilstaðsetningum á höfuðborgarsvæðinu erum við að tryggja okkur eignir sem verða sífellt verðmætari í breyttum heimi verslunar og þjónustu. Vöruhús eru nauðsynlegir innviðir þegar kemur að aukinni netverslun og heimsendingum,“ segir Jón Þór Gunnarsson, framkvæmdastjóri fasteignafélagsins.

Kaldalón samdi við Eignabyggð um kaup á félögunum Hellubyggð og Vallarbyggð. Helstu eignir félaganna eru fasteignir að Suðurhrauni 10, Garðabæ, annars vegar og Íshellu 1, Hafnarfirði, hins vegar.

Suðurhraun 10 er 7.075 fermetra vöruhúsnæði og hýsir meðal annars vöruhús IKEA. Íshella er 7.700 fermetra vöru- og geymsluhúsnæði.

Heildarkaupverð í viðskiptum er samtals 3.780 milljónir króna en yfirteknar skuldir nema um 2.360 milljónum. Eigendur Eignabyggðar eru Hannes Þór Baldursson og Brynjólfur Smári Þorkelsson.

Sem endurgjald í viðskiptunum afhendir Kaldalón meðal annars félagið U22 en helsta eign þess er þróunarlóð við Steindórsreit þar sem leyfi er til byggingar á um 7.600 fermetra íbúðarhúsnæðis auk atvinnurýma. Áætlað virði eigna Kaldalóns í viðskiptunum er 1.845 milljónir sem er um 170-260 milljónum umfram bókfært virði. Mismunur er gerður upp með tryggingarbréfi sem greiðist upp árið 2023.

Jón Þór segir að salan á Steindórsreitnum sýni enn og aftur „að okkur er að takast að vinna afskaplega vel úr þróunarbanka félagsins.“

Viðskiptin eru háð endanlegri kaupsamningsgerð, áreiðanleikakönnun, samþykki stjórna kaupanda og seljenda og samþykki lánveitenda. Stefnt er að því að kaupin komi til framkvæmda eigi síðar en 1. desember 2021.

Samhliða ofangreindum viðskiptum hefur Kaldalón keypt fasteignina að Fiskislóð 23-25 sem meðal annars hýsir starfsemi Geymslna, dótturfélags Securitas. Kaupverð eignarinnar er 1.200 milljónir króna. Greiðsla fer fram með lántöku, reiðufé og útgáfu nýs hlutafjár í Kaldalóni sem nemur 200 milljónum króna að markaðsvirði.

Gengi útgáfunnar miðast við dagslokagengi á þeim degi sem kauptilboð var samþykkt eða krónur 1,85 á hlut. Samtals verða því gefnir út 108.108.108 nýir hlutir.